Wspomaganie inwestycji

W ciągu 14 miesięcy w TP S.A. ma powstać system wspomagania inwestycji.

W ciągu 14 miesięcy w TP S.A. ma powstać system wspomagania inwestycji.

Na początku sierpnia br. Telekomunikacja Polska SA zawarła umowę z firmą ComputerLand Poland SA (CL), dotyczącą wdrożenia Informatycznego Systemu Wspomagania Procesu Inwestycyjnego "SITEL". Oprogramowanie to będzie pracowało w 18 dyrekcjach okręgowych TP SA na terenie Polski. Z jego implementacją i uruchomieniem wiążą się także dostawy sprzętu i , ich instalacja, serwis gwarancyjny oraz szkolenia pracowników polskiego operatora telekomunikacyjnego. Całkowita wartość kontraktu wynosi: 4 mln USD (licencje i sprzęt) i 4,7 mln zł (usługi ComputerLandu). Wdrożenie rozpocznie się we wrześniu br. i potrwa - jak przewidziano w kontrakcie - 14 miesięcy.

Małe duże oszczędności

"Nawet jeśli wdrożenie takiego systemu przyniesie 2% oszczędności, to i tak w firmie, takiej jak Telekomunikacja Polska SA, gdzie roczne inwestycje sięgają 1 mld USD, tworzy w ciągu roku niebagatelną sumę rzędu 20 mln USD" - mówi Tomasz Sielicki, prezes ComputerLand SA. Jak podają przedstawiciele operatora, 45% rocznych przychodów, które w 1996 r. wyniosły 6,65 mld zł, przeznaczanych jest na inwestycje w rozbudowę sieci. Tylko w okręgu warszawskim w tym roku planowane są inwestycje wartości 431,5 tys. zł.

"System ten będzie służył przede wszystkim uporządkowaniu obiegu dokumentów w naszej firmie. Umożliwi też szerszy dostęp do nich osobom z pionu inwestycyjnego i wspomoże zarządzanie projektami dotyczącymi np. rozbudowy lub modernizacji central telefonicznych" - powiedział Stanisław Dyrda, naczelnik Biura Technik Nowych Usług w Telekomunikacji Polskiej SA. Wprowadzane zostaną do niego plany inwestycji, informacje o zakupach nowych urządzeń, jak również dane zawarte w innych dokumentach, powstałych przy projektach.

Wewnętrzne linie TP SA

Dotychczas większa część wymiany informacji odbywała się w tradycyjny, papierowy sposób. Od pewnego czasu - niezależnie od projektu SITEL - TP SA we własnym zakresie tworzy sieć korporacyjną. Obecnie jest ona oparta na ok. 800 routerach i łączy kilkaset sieci LAN, powstałych w ostatnich kilku latach. W przyszłości ma być zastosowana technologia Frame Relay lub ATM. Standardem poczty elektronicznej w Telekomunikacji Polskiej będzie Exchange Server Microsoftu, z którego usług ma korzystać większość z 45 tys. pracowników tej firmy.

ComputerLand i Computron

Oprócz ComputerLandu w projekcie SITEL biorą udział także trzy inne firmy należące do holdingu CL. Są to: Positive SA, mający zająć się konsultacjami, oraz dwaj producenci oprogramowania - CSBI SA i CLCity. Drugi z nich, przy wykorzystaniu oprogramowania MapInfo, stworzy system wizualizacji informacji przeznaczony dla kierownictwa TP SA.

Ostatnią firmą biorącą udział we wdrożeniu jest Computron Poland, przedstawiciel amerykańskiego producenta trzech aplikacji wykorzystywanych w tworzeniu systemu wspomagania inwestycji: Jorvic - służącej do tworzenia planów i harmonogramów, Cool - do wczytywania dokumentów m.in. planów inwestycyjnych, projektów, zdjęć, informacji głosowych, plików stworzonych w edytorach tekstów i arkuszach kalkulacyjnych, a nawet filmów, oraz trzecia - obsługująca system ich obiegu. Wszystkie aplikacje Computronu będą współpracować z bazą danych Oracle'a.


TOP 200