Wspomagać partnerów

Z Piotrem Mondalskim, dyrektorem Informix Polska, rozmawia Marian Łakomy.

Z Piotrem Mondalskim, dyrektorem Informix Polska, rozmawia Marian Łakomy.

Informix jest w Polsce obecny już od wielu lat. Mimo to, w świadomości czytelników prasy fachowej i użytkowników baz danych, firma nie jest zbyt widoczna. Dlaczego tak się dzieje?

Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że jesteśmy mało widoczni na polskim rynku. Trzeba tu wziąć pod uwagę nie tylko pozytywne opinie użytkowników, ale wystarczy nawet spojrzeć na reklamy w prasie. A czy dostatecznie? Jeśli nie jesteśmy dostatecznie widoczni może, częściowo wynikać to z rangi, jaką firma nadała swemu przedstawicielstwu w Polsce. Obecnie ranga Informix Polska została podniesiona, co odzwierciedla zarówno potencjał polskiego rynku, jak i oczekiwania korporacji. Postaram się doprowadzić do tego, abyśmy byli widoczni tutaj nie gorzej niż nasi główni konkurenci. Z drugiej strony, zdaję sobie sprawę, że potężna rzesza użytkowników produktów firmy oczekuje lepszej obecności samej firmy. Wydaje mi się, że ważne będzie poprawienie obrazu i poszerzenie - i tak już obszernej -

bazy użytkowników.

Jaka jest baza partnerów i użytkowników firmy?

Mamy wielu użytkowników, co wynika głównie z faktu, że Informix już dawno rozpoczął pracę z partnerami. Pierwsze kontakty dystrybucyjne firma nawiązała w 1991 r., stawiając na dużych i dobrych partnerów. I to właśnie partnerzy opracowali wiele aplikacji pod Informixem. Obecnie przyszedł czas na to, aby te działania zintensyfikować przez dalszą współpracę z kolejnymi dużymi partnerami, mającymi własne aplikacje użytkowe, zdolnymi zaproponować istotną wartość dodaną do produktów Informixa. Rynek aplikacji jest ogromny. Wiele firm ma już interesujące aplikacje, ale nie zawsze mają możliwości ich zaprezentowania i przebicia się. Będziemy ich wspomagać w pokazaniu się na rynku.

W jakich dziedzinach zamierzacie się specjalizować?

Zamierzamy działać głównie w trzech dziedzinach: w administracji publicznej, sektorze przemysłowym i finansowym (banki i ubezpieczenia). Liczymy także na nasz udział w telekomunikacji. W każdym z nich mamy w Polsce duże osiągnięcia. Naszym zadaniem jest pielęgnować osiągnięcia w tej dziedzinie. Na przykład w TP S.A. firma Prokom prowadzi projekt wspomagania księgowości, w którym pod koniec 1995 r. było ponad 4 tys. użytkowników Informixa.

Odnoszę wrażenie, że Informix jest nastawiony wyłącznie na duże projekty informatyczne. Czy tak jest istotnie?

Informix jest nastawiony na odnoszenie sukcesów. Dowodzi tego zresztą historia ostatnich kilku lat i to zarówno w zakresie postępu technologicznego, jak i zarabiania pieniędzy. W ciągu ostatnich 6 lat Informix w świecie rośnie średnio o 50%. A jak twierdzą analitycy firmy J.P. Morgan, ma on dwuletnią przewagę techniczną nad konkurentami.

A co dla małych grup użytkowników?

Oferujemy i wspieramy nadal Informix SE pod Unixem i Windows NT. Natomiast cena Informix OnLine dla małej liczby użytkowników jest zupełnie przystępna. Trzeba zaś pamiętać, że jest to produkt niesłychanie skalowalny, o bardzo dużych możliwościach.

Wróćmy do wspomagania partnerów. Na czym ono będzie polegać?

Podstawą będzie wspomaganie techniczne. W biurze w Warszawie zamierzamy otworzyć centrum szkoleniowe dla użytkowników i partnerów. Dla tych ostatnich będą to szkolenia mocno zaawansowane, na poziomie umożliwiającym im efektywne wykorzystanie nowych narzędzi i możliwości. Oferujemy także możliwość testowania aplikacji przenoszonych do Informixa z innych systemów w naszym centrum migracji w Monachium. Będziemy umożliwiać testowanie aplikacji na dowolnym sprzęcie i systemie operacyjnym.

Szczególnie interesujący dla nas są ci twórcy aplikacji, którzy jeszcze nie używają technologii Informixa, a zechcą przejść na nasz system. Istnieje wiele ciekawych aplikacji, które chętnie widzielibyśmy w naszym gronie.

Wydaje mi się, że może to być interesująca oferta dla firm, które nie mają dostatecznych zasobów finansowych, aby samodzielnie rozwijać aplikacje i przenosić je na inne platformy. Możliwość stałego kontaktu z dobrymi specjalistami w naszej firmie, testowanie i wiele innych form pomocy dałoby im szansę dalszego rozwoju.

Mamy ponadto niewielki zespół konsultantów i będziemy go powiększać w celu poszerzenia oferty pomocy dla naszych użytkowników i partnerów.

Z jakimi innymi firmami zamierzacie współpracować?

Chcemy współpracować ze wszystkimi firmami oferującymi aplikacje oparte na Informixie. Na przykład w innych krajach dobrze układa się współpraca z firmą SAP, oferującą kompletne zintegrowane aplikacje. Zamierzamy wykorzystać te doświadczenia do ułożenia zasad współpracy w Polsce.

Jakie są obroty Informixa w Polsce? I jaki udział w obrotach firmy mają usługi?

Obecnie usługi wynoszą 22% całości obrotów. Reszta to licencje i pomoc techniczna. Nie mogę natomiast podać obrotów, gdyż jesteśmy firmą międzynarodową, która podaje obroty globalnie, w ramach korporacji. Mogę natomiast powiedzieć, że w Polsce mamy bardzo duży, ponad 100% wzrost obrotów.


TOP 200