Współpraca w modelu partnerskim

„Wiarygodność firmy jest dla mnie najważniejsza, w stosunku do pracowników i współpracowników, a także klientów i rynku. Zawsze dotrzymujemy słowa i wywiązujemy się ze swoich zobowiązań” – mówi Dariusz Korek, Dyrektor Zarządzający ASTEK Polska i Grupy ASTEK w Polsce.

Grupa ASTEK w Polsce powstała dzięki procesowi łączenia firm ASTEK Polska, Core Services, ProSoftLab i Intitek. Jakie to połączenie daje nowe perspektywy rozwoju dla firmy?

To połączenie daje nam ogromne możliwości – powiększyliśmy portfel klientów, mamy dostęp do najlepszych praktyk każdej ze spółek, wspólne bazy referencji i zasobów. Zyskaliśmy znacznie większe możliwości w zakresie rekrutacji najlepszych specjalistów, co w naszej branży jest szczególnie cenne. Fuzja to także pozyskanie wielu wartościowych pracowników, ekspertów w swoich dziedzinach. Budowa Grupy ASTEK w Polsce to dla mnie ogromna satysfakcja, ale też wielkie wyzwanie – współpracuje z nami już ponad 1700 osób i obsługujmy na co dzień ponad 100 klientów.

Państwa firma jest od wielu lat obecna w Polsce, ma świetne wyniki i dobrą reputację na trudnym rynku. Na czym opiera się wiarygodność firmy i jakie są jej najważniejsze sukcesy w ostatnim czasie?

Myślę, że to wypadkowa wszystkich działań, których podjęliśmy się na przestrzeni ostatnich lat. Wiarygodność firmy jest dla mnie najważniejsza, w stosunku do pracowników i współpracowników, a także klientów i rynku. Zawsze dotrzymujemy słowa i wywiązujemy się ze swoich zobowiązań – to dewiza moja i firmy. Operujemy na bardzo trudnym, konkurencyjnym rynku, w polskich, ciągle zmieniających się realiach. Wiem, jak ważne jest, by ASTEK Polska był wiarygodnym, rzetelnym partnerem, na którym zawsze można polegać.

Niewątpliwie, najważniejszym sukcesem naszego zespołu jest nieprzerwany i dynamiczny wzrost organiczny oscylujący w okolicach 30% przyrostu przychodów rok do roku. Dzięki naszemu podejściu ASTEK Polska notuje wysokie wzrosty od wielu lat, mimo różnych zawirowań. Jest to nasz wspólny sukces – pracujemy na wielu płaszczyznach jednocześnie, by być atrakcyjnym partnerem dla naszych pracowników, współpracowników i klientów. Employer branding, najlepsze praktyki związane z obsługą klienta, dbałość o dobre warunki pracy i płacy, ciągły rozwój – to wszystko praca zespołowa. „Team spirit” jest u nas bardzo ważny i cieszę się, że doceniają to także nasi pracownicy i współpracownicy, nagradzając nas tytułem Najlepsze Miejsce Pracy w Polsce. Otrzymaliśmy także wyróżnienie Great Place to Work, przyznawane na podstawie audytu kulturowego praktyk panujących w firmie. Dbamy też o kwestie formalne – otrzymaliśmy certyfikacje w zakresie norm ISO 9001:2015 Zarządzanie Jakością oraz ISO/IEC 27001:2013 Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji.

Pandemia znacząco wpłynęła na wszystkie sektory, także rynek IT. Jakie są najważniejsze zmiany, czy trendy ostatniego roku? Które z nich zostaną już na dłużej, staną się stałym elementem?

Na pewno będzie to praca zdalna, która zostanie z nami już na zawsze; przyszłość pokaże nam, w jakiej formie. Praca w modelu zdalnym przy właściwej organizacji, odpowiednich narzędziach, dobrze wyznaczonych celach, atrakcyjnych systemach premiowych niewiele różni się od tej, jaką wcześniej wykonywaliśmy z naszych biur w całej Polsce.

Jaki był miniony rok dla Grupy ASTEK w Polsce? Czy udało się państwu mimo globalnych turbulencji odnotować po raz kolejny wzrost?

Miniony rok mogę podsumować jako kolejny bardzo udany. Pomimo pandemii pozyskaliśmy nowych klientów, z istniejącymi poszerzyliśmy współpracę o nowe obszary, umocniliśmy markę i wykonaliśmy zakładany plan roczny z nawiązką. Priorytetowe było dla nas wprowadzenie programu ASTEK Care, mającego na celu rozbudowę relacji na linii Account Manager–konsultant. Nasza współpraca odbywa się w modelu partnerskim, gdzie podstawą działań są szacunek, zaufanie i zasada win-win. Zeszły rok to dla nas także intensyfikacja działań w zakresie polityki CSR. Otrzymaliśmy wyróżnienie Rzecznik Standardu Etyki oraz dołączyliśmy do programu United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zależy mi, aby ASTEK był liderem w realizacji projektów IT i dostarczania usług zaawansowanych. Mamy unikalne na rynku kompetencje, ekspertów i możliwości, żeby otworzyć nowy rozdział w rozwoju firmy. Jesteśmy gotowi wesprzeć naszych klientów na wszystkich etapach realizacji projektów czy usług.

Jak z organizacji dostarczającej zasoby IT zmieniliście się w firmę technologiczną?

Wynika to z zapotrzebowania naszych klientów, rynku, a także chęci ciągłego rozwoju. ASTEK Polska ma stabilną i ugruntowaną pozycję jako dostawca usług z zakresu outsourcingu IT. Zależy mi, aby był liderem w dziedzinie realizacji projektów informatycznych i dostarczania usług zaawansowanych, dlatego rozwój spółki w aspekcie technologicznym jest absolutnie kluczowy. Bardzo długo się do tego przygotowywaliśmy, rozbudowując Centra Kompetencyjne i tworząc zaplecze IT Delivery & Support. Mogę z dumą powiedzieć, że dzisiaj mamy unikalne na rynku kompetencje, ekspertów i możliwości, żeby otworzyć nowy rozdział w rozwoju firmy. Jesteśmy gotowi wesprzeć naszych klientów na wszystkich etapach realizacji projektów czy usług. Możemy doradzić wybór właściwego rozwiązania na bardzo wczesnym etapie, gdy potrzeby nie są jeszcze skonkretyzowane, ale całkowicie niezależnie od finalnie ustalonej metody współpracy. Nie mniej ważnym aspektem kierującym nas w stronę technologii są partnerstwa i tu możemy pochwalić się współpracą ze światowym liderem rozwiązań do monitoringu i analizy systemów, czyli firmą Dynatrace.

Jakie są dalsze kierunki rozwoju firmy? Jak będzie wyglądała strategia na najbliższe lata?

Chcemy rozwijać ofertę realizacji usług zaawansowanych, zależy nam na pozyskaniu nowych klientów, także zagranicznych, gdyż właśnie w rozwoju współpracy z klientami z zagranicy upatrujemy dalszych szans na nieprzerwany, ciągły wzrost spółki przez kolejne lata. Jest to zgodne z długoterminową strategią międzynarodowej Grupy ASTEK, ale też daje nam gwarancję bycia bardziej atrakcyjnym pracodawcą.

Obszary działalności Grupy ASTEK opierają się na eksperckiej wiedzy i dostępie do utalentowanych profesjonalistów. Mają państwo ogromną bazę specjalistów, konsultantów i ekspertów IT. Jak zmienia się rynek profesjonalistów IT? Jak udaje się zatrudniać i zatrzymać w firmie talenty?

Dysponujemy ponad stutysięczną bazą utalentowanych specjalistów IT, ale to nie wystarczy, aby móc ich zatrudnić i utrzymać w firmie. Musimy oferować ciekawe i rozwojowe projekty związane z najbardziej topowymi technologiami, pracę na rzecz czołowych firm w swoich branżach, stabilność zatrudnienia, dobrą atmosferę i inne dodatki, takie jak spotkania integracyjne czy udział w szkoleniach.

Na czym polega system zespołów eksperckich pracujących w ramach Centrów Kompetencyjnych? Czy pozwala na szybsze i elastyczne dopasowanie się do potrzeb klientów?

Zdecydowanie tak. Centra Kompetencyjne ASTEK Polska to wysoko wyspecjalizowane jednostki działające w ramach poszczególnych technologii. Praca w ramach Centrów przynosi wiele korzyści specjalistom IT i klientom. Specjalistom IT daje nieograniczone perspektywy rozwoju, wymianę kompetencji, budowę społeczności i dostęp do najlepszych praktyk. Klientom z kolei Centra zapewniają elastyczne dopasowanie do potrzeb, eliminują lub znacząco zmniejszają rotację, pozwalają na płynny, natychmiastowy transfer wiedzy i zapewniają dostęp do know-how w zakresie nowych technologii.

Grupa ASTEK działa na całym świecie. W jaki sposób korzystanie z międzynarodowych doświadczeń i wiedzy wspierają działalność w Polsce?

Wiedza i doświadczenie naszych koleżanek i kolegów z innych krajów są dla nas bardzo cenne – zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i związanym z dostępem do najlepszych praktyk oraz informacji o rynku czy potrzebach klientów. W coraz szerszym zakresie współpracujemy nie tylko z centralą z Francji, ale również z oddziałami innych krajów w obrębie projektów realizowanych w modelu Nearshoring i Offshoring. Stanowi to dla nas dodatkowe źródło ciekawych projektów na rzecz międzynarodowych klientów i umożliwia oferowanie atrakcyjniejszych stawek, często wykraczających poza możliwości lokalnych klientów.

Współpraca w modelu partnerskim

Posłuchaj podcastu ASTEK Polska - rozmawiają Albert Wojtysiak - Program Manager oraz Piotr Pływaczewski - Head of Delivery and Support.

Podcast dostępny również na: