Współpraca Humansoft z Clix Software

Efektem współdziałania tych dwóch dostawców oprogramowania jest poszerzenie integracji aplikacji Okay CRM, firmy Clix Software z systemem klasy ERP HermesSQL Humansoftu.

Efektem współdziałania tych dwóch dostawców oprogramowania jest poszerzenie integracji aplikacji Okay CRM, firmy Clix Software z systemem klasy ERP HermesSQL Humansoftu.

Ma to pozwolić użytkownikom na dostęp z poziomu Okay CRM do informacji w systemie Humansoft (m.in. wystawione dokumenty, stan magazynu, rodzaj i wartość sprzedanych towarów). Możliwy jest także import bazy kontrahentów z systemów HermesSQL do Okay CRM. Wspomniane funkcje zawiera nowa wersja Okay CRM, przeznaczona dla Humansoft. Została ona również wyposażona w specjalny moduł do integracji obu programów.


TOP 200