Współpraca FileNet i ILOG

FileNet Corp. - dostawca rozwiązań z zakresu zarządzania informacjami przedsiębiorstwa (ECM - Enterprise Content Management), oraz firma ILOG dostawca komponentów oprogramowania dla przedsiębiorstw, nawiązały współpracę, której celem jest połączenie dwóch produktów: ILOG JRules i FileNet Business Process Manager.

Połączenie oprogramowania JRules firmy ILOG i pakietu firmy FileNet ma umożliwić dokładne dostrajanie procesów poprzez zarządzanie regułami biznesowymi. Reguły biznesowe przedstawiają w czytelnej i łatwej w obróbce formie informacje wpływające na procesy biznesowe – od umów z klientami, dostawcami i partnerami, do procedur operacyjnych.

Integracja rozwiązań FileNet–ILOG ma zapewnić bezproblemową wymianę danych z obiektów biznesowych między oprogramowaniem ILOG JRules i pakietem FileNet BPM. Analitycy biznesowi tworzący procesy mogą wywoływać reguły biznesowe bezpośrednio ze środowiska tworzenia reguł i oferować dostęp do funkcji JRules, włącznie z możliwościami edycji reguł.

Zobacz również:

Połączone rozwiązanie ma ułatwiać łączenie mechanizmów kontroli procesów i reguł biznesowych w jednym środowisku, zapewniając możliwość szybkiego modyfikowania procesów i reguł biznesowych bez potrzeby wykonywania skomplikowanych zadań programistycznych, a nawet bez angażowania programistów.

Oba pakiety – BPM firmy FileNet i JRules firmy ILOG – zawierają wbudowane funkcje komunikacyjne, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego środowiska umożliwiającego integrację.


×