Wsparcie finansowe na cyfryzację MŚP. Do zdobycia 110 mln PLN

PARP rozdysponuje 110 mln złotych na wsparcie finansowe cyfryzacji MŚP w ramach tzw. e-bonu na cyfryzację. Wnioskodawca będzie mógł otrzymać maksymalnie 255 tys. zł lub 85% wartości kosztów projektu. Nabór wniosków rusza 20 września i potrwa nie dłużej niż do 20 października. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wsparcie finansowe na cyfryzację MŚP. Do zdobycia 110 mln PLN

Fot. Pexels, Pixabay

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejne rozdanie grantów „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”. Konkurs ma na celu przede wszystkim zapewnienie wsparcia finansowego przedsiębiorcom, którzy planują kupić lub licencjonować oprogramowania oraz usługi niezbędne do wdrożenia innowacji procesowych na bazie rozwiązań cyfrowych. Przedsiębiorcy otrzymają także dofinansowanie na środki trwałe, które będą niezbędne do wdrożenia innowacji procesowych w oparciu cyfryzację i dostosowanie modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa. Wartość projektu musi się zmieścić w przedziale od 60 do 300 tys. złotych, więc pułap wysokości dofinansowania to 255 tys. zł. Wkład własny beneficjenta to 15%.

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać projekty polegające na wprowadzeniu przez MŚP innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt powinien znacząco wpływać na zmianę procesów oraz sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii. Realizacja projektu może stanowić uzupełnienie dla toczących się już procesów, spowodować zmianę modelu biznesowego przedsiębiorstwa lub jego strategii.

Zobacz również:

  • Polskie firmy planują kontynuować ekspansję pomimo obaw o sytuację gospodarczą

Projekt może polegać dodatkowo na wdrożeniu innowacji produktowej powiązanej z wdrażaną innowacją procesową. Wprowadzony na rynek produkt musi być zatem nowy lub znacząco ulepszony w stosunku do dotychczasowych produktów danego przedsiębiorcy.

Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie

Przedsiębiorcy muszą wykazać, że dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu technologii cyfrowych, nastąpi zmiana sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmiana produktów przedsiębiorstwa. Aby projekt otrzymał dofinansowanie, musi zostać uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa w kontekście pandemii COVID-19.

Wnioskodawca będzie musiał wykazać, jak projekt przyczyni się do rozwoju firmy, jaki ma związek z jej planami rozwojowymi, jak zwiększy jej konkurencyjność oraz usprawni lub zmieni jej procesy, które mają prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji, ale także jak w efekcie potencjalny beneficjent poprawi współpracę z dostawcami i klientami, czy i jak projekt wpłynie na stworzenie możliwości poszerzenia rynków zbytu lub przyczyni się do opracowania nowej, dodatkowej oferty usługowej lub produktowej firmy.

Ocenione zostaną również zdolność i potencjał wnioskodawcy do wykorzystania efektów projektu, jego racjonalność, czyli to, czy zakładany rezultat jest możliwy do osiągnięcia oraz wdrożenia przez Wnioskodawcę w czasie trwania projektu oraz zapewnienia utrzymania trwałości rezultatu w ciągu trzech lat po zakończeniu projektu.

Koszty kwalifikowane w projekcie

Dofinansowaniu będą podlegać takie koszty, jak: zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, co stanowi komponent obligatoryjny projektu o minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 60 tys. zł oraz zakup środków trwałych, usług doradczych lub/i szkoleniowych, które stanowią komponent fakultatywny projektu o maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 150 tys. zł.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu to 100 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §13.

Regulamin znajduje się na stroniehttps://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje#dokumenty.

Wzór wniosku o dofinansowanie

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje#dokumenty.

Wzór umowy o dofinansowanie

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje#dokumenty.

Szczegóły na stronach PARP

Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację - PARP - Centrum Rozwoju MŚP

oraz Funduszy Europejskich:

6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200