Wsparcie dla produktów

Departament Informatyki Volkswagen Bank Polska koncentruje się obecnie na zaspokajaniu wewnętrznych potrzeb departamentów biznesowych.

Departament Informatyki Volkswagen Bank Polska koncentruje się obecnie na zaspokajaniu wewnętrznych potrzeb departamentów biznesowych.

Volkswagen Bank direct był drugim działającym w Polsce tzw. bankiem wirtualnym, bez oddziałów, obsługującym klientów indywidualnych wyłącznie przez Internet i telefon. Powstał jako nowy pion - istniejącego już Volkswagen Bank Polska - specjalizującego się w kredytowaniu zakupów samochodów Grupy Volkswagen.

Volkswagen Bank Polska uruchomił usługi dla klientów indywidualnych w kwietniu 2001 r. Wymagało to wymiany dotychczasowych systemów IT. "Migrowaliśmy z dwóch różnych systemów, obsługujących dwie niezależnie działające firmy, na dwa nowe, które mają zasilać wspólną hurtownię danych" - wspomina Andrzej Szcząchor, dyrektor Departamentu Organizacji i Systemów Informatycznych w Volkswagen Bank Polska.

Rozwiązanie dla Volkswagen Banku oparto na systemie defBank firmy Rzeszów. Spółka matka - Volkswagen Financial Services AG - nałożyła na nowy system tylko dwa warunki. Miał on spełniać korporacyjne standardy bezpieczeństwa i umożliwiać tworzenie skonsolidowanego bilansu dla Volkswagen Bank i Volkswagen Leasing. Oba systemy są połączone za pośrednictwem hurtowni danych. "Dzięki zastosowanym rozwiązaniom osiągnęliśmy bardzo wysoką stopę zwrotu z kapitału, a wskaźnik poziomu kosztów wynosi obecnie ok. 52%. Wyniki te zawdzięczamy w znacznej mierze dobremu zintegrowanemu systemowi informatycznemu" - mówi Andrzej Szcząchor.

Andrzej Szcząchor, dyrektor Departamentu Organizacji i Systemów Informatycznych

Andrzej Szcząchor, dyrektor Departamentu Organizacji i Systemów Informatycznych

System defBank działa w Volkswagen Bank Polska na połączonych w klaster komputerach IBM RS/6000. Jako bazę danych wykorzystuje Oracle 8i. Serwer internetowy - do obsługi klientów przez Internet - powstał przy wykorzystaniu rozwiązań Netscape Communications, obecnie jest przenoszony na SunOne. "System do obsługi klientów indywidualnych powstał 2,5 roku temu. Strategię IT planujemy zaś w okresie 5-letnim. Dlatego nie prowadzimy kolejnych ogromnych projektów. Skupiamy się na zaspokajaniu potrzeb departamentów biznesowych" - opowiadają przedstawiciele działu IT Volkswagen Banku. W roku 2002 budżet działu IT Volkswagen Banku wyniósł ok. 5% obrotów tej instytucji.

Najważniejszym, zakończonym w mijającym roku, projektem była budowa internetowej aplikacji wspomagającej obsługę dużych firm - BiznesBanking. W dotychczasowym systemie bankowości internetowej każda transakcja wymagała akceptacji przy użyciu tokena. "Dla dużych firm, dokonujących setek transakcji, stanowiło to znaczne utrudnienie. Kupiliśmy więc rozwiązanie oparte na kartach mikroprocesorowych i e-podpisie. Certyfikaty elektroniczne wydajemy sami" - wyjaśniają przedstawiciele banku. Bank rozbudował także sieć dilerów swoich produktów dzięki współpracy z firmami Viessmann i Neckerman. Pierwsza z tych firm udziela klientom kredytów Volkswagen Banku na produkowane przez siebie urządzenia grzewcze, a druga na sprzedawane wycieczki. W każdym przypadku należało stworzyć odpowiednią aplikację.

W końcowej fazie testów znajduje się obecnie projekt wdrożenia internetowej aplikacji wspomagającej obsługę umów bankowych i leasingowych przez dilerów Grupy Volkswagen. Firma zewnętrzna - na zamówienie banku - tworzy natomiast nowy moduł raportujący dla Departamentu Skarbu. Obydwa rozwiązania są przygotowywane we współpracy z firmą Comp Rzeszów.

Finalista w kategorii - Finanse i bankowość

Volkswagen Bank Polska SA, Warszawa

dr Grzegorz Tracz prezes zarządu

Andrzej Szcząchor dyrektor Departamentu Organizacji i Systemów Informatycznych

Liczba pracowników: 184

Liczba pracowników działu IT: 11

http://www.vwbank.pl

Wykorzystywane rozwiązania

Dostawcą głównego systemu bankowego defBank jest Comp Rzeszów. Bank korzysta z kilku systemów dziedzinowych, m.in. systemu leasingowego LEO (ADH Soft) i systemu obsługującego bank wirtualny InterCOMP/IntraCOMP. Standardem w zakresie baz danych jest Oracle.

Infrastruktura sieciowa banku opiera się na urządzeniach produkowanych przez Cisco. Systemy bankowe działają na serwerach IBM RS 6000 pracujących w klastrze.


TOP 200