Wsparcie dla portalu

Ministerstwo Infrastruktury, Bank Światowy, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Infovide oraz EMCom utworzą komitet nadzorujący pracę nad budową Polskiego Portalu Rozwoju (PPR).

Strony podpisały tzw. porozumienie interesariuszy, które definiuje strategię PPR i zobowiązania poszczególnych jednostek zaangażowanych w rozwój przedsięwzięcia. Polski Portal Rozwoju powstaje w ramach projektu Global Development Gateway finansowanego przez Bank Światowy. Ma on na celu tworzenie portali wspierających rozwój gospodarczy w rozwijających się krajach. Inicjatywa obejmuje łącznie ponad 30 państw, w tym Polskę.

Polski Portal Rozwoju stanowić ma repozytorium informacji o realizacji projektów eGovernment oraz forum komunikacji jednostek uczestniczących w życiu gospodarczym zarówno z sektora publicznego, jak i biznesowego. Zadaniem PPR będzie jednocześnie przedstawianie informacji o możliwościach inwestycyjnych w poszczególnych regionach Polski i branżach gospodarki, pomocnych firmom zagranicznym.

Obecnie w ramach prac nad PPR powstaje Centrum eGovernment. Jego elementem będzie m.in. zestaw kursów e-learningowych poświeconych realizacji idei e-rządu i usług dostępnych przez sieć. Centrum zawierać będzie również informacje o realizowanych w Polsce i Europie wdrożeniach projektów eGovernment.

Budową Polskiego Portal Rozwoju w ramach grantu z Banku Światowego, zajmuje się tarnowska spółka EMCom utworzona przez Emax i Municipium SA. Projekt koordynuje Infovide. Oficjalny start PPR ma nastąpić w drugiej połowie br. Pod adresemhttp://www.pldg.pl jest już dostępna testowa wersja portalu.

Więcej informacji:

http://www.pldg.pl

http://www.developmentgateway.org

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200