Wskazówki EBOR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ogłosił nową strategię dla Polski. Podkreślił, że konieczne jest kontynuowanie reform systemu podatkowego oraz zmniejszenie stopy bezrobocia.

EBOR wspomniał także o konieczności wyrównania różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów w naszym kraju (pięć z nich należy do najuboższych w Europie).

Recepta EBOR brzmi prosto: Polska musi podnieść konkurencyjność, poprawić warunki dla inwestorów i kłaść większy nacisk na tworzenie nowych miejsc pracy.

W raporcie EBOR wymienione są priorytety dla polskiego rządu, do których należy wprowadzenie reform strukturalnych, które ograniczyłyby deficyt fiskalny i wydatki publiczne, usunięcie barier administracyjnych dla przedsiębiorców, poprawa jakości działania sądownictwa i systemu prawnego. Do najważniejszych zadań zaliczono także prywatyzację i restrukturyzację spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Przedstawiciele EBOR przypominają również o konieczności konsolidacji w sektorze produkcji rolnej, poprawie infrastruktury ochrony środowiska, transportu, służb publicznych. Należy także zaangażować kapitał prywatny w inwestycje w oszczędne wykorzystanie energii i jej odnawialnych źródeł.

Do końca ubiegłego roku EBOR uczestniczył w Polsce w 147 projektach o łącznej wartości 3,4 mld euro. Pierwszeństwo mają projekty, angażujące sektor prywatny w rozwój infrastruktury, ochronę środowiska, partnerstwo publiczno - prywatne.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200