Wróżby i prognozy

IT Strategies for Midsize Enterprises: 2000 and Beyond - raport firmy Gartner Group zawiera opis ogólnych trendów w informatyce pierwszych lat następnego wieku.

IT Strategies for Midsize Enterprises: 2000 and Beyond - raport firmy Gartner Group zawiera opis ogólnych trendów w informatyce pierwszych lat następnego wieku.

Raporty przygotowywane przez krajowe wydawnictwa dotyczą zazwyczaj opisu bieżącej sytuacji czy oferty rynkowej. Informacji na temat przyszłych trendów należy szukać w publikacjach zagranicznych, przygotowywanych przez wyspecjalizowane firmy, które wiele inwestują w badania i pracę analityków. Raporty te często są prognozami dalszego rozwoju konkretnych technologii czy platform sprzętowych i programowych. Jednak tylko nieliczne z tych publikacji, przydatnych w cząstkowym planowaniu, aspirują do miana przewodnika po podstawowych trendach rozwoju informatyki. Wspomniany raport Gartner Group po części wypełnia tę lukę.

Zawarte w raporcie analizy wskazują, że najbliższe 3 lata upłyną pod znakiem gwałtownego wzrostu wykorzystania sieci korporacyjnych w przedsiębiorstwach (100-300% rocznie). W ogromnym stopniu (10-20 razy) wzrośnie obciążenie szkieletów tych sieci - głównie wskutek postępującego procesu konsolidacji serwerów obsługujących stosowane aplikacje oraz przenoszenia ciężaru obliczeń z klienta na serwer (także za sprawą wdrażania technik internetowych). W sieciach rozległych w coraz większym stopniu problemem będzie zaspokojenie wymagań dotyczących przepustowości. Do roku 2002-2003 zapotrzebowanie na przepustowość w sieciach firmowych wzrośnie tak znacznie, że nie wystarczy ich prosta rozbudowa - potrzebne będą zasadnicze, nie planowane inwestycje w infrastrukturę sieciową.

Internet wciąż nie będzie nadawał się do profesjonalnego wykorzystania jako substytut korporacyjnej sieci rozległej WAN. Podobnie telefonia internetowa będzie rozwijała się w obszarach niszowych - jako medium przesyłania faksów czy element wzbogacenia serwisów WWW.

Trendy to także kwestie dominacji platform sprzętowo-programowych. Windows NT będzie w pierwszym roku następnego wieku systemem dominującym (na niego będzie tworzonych ok. 80% nowych aplikacji). Około 80% wydatków działów IT na serwery będzie przeznaczanych na platformę Wintel. Jednocześnie system Windows NT w wersji 5.0 dopiero w roku 2001 stanie się platformą rzeczywiście stabilną i dopracowaną.

Dla firm stosujących zaawansowane technologie informatyczne ważnym zjawiskiem będzie postępująca konsolidacja rynku. Motorem napędowym tego procesu staje się coraz powszechniejsze wiązanie się firm tylko z jednym dostawcą. Dlatego ponad połowa dostawców do roku 2001 zostanie przejęta albo zbankrutuje.

Jednocześnie wzrost wymagań biznesowych wobec działów informatyki doprowadzi do sytuacji, kiedy wewnątrz firmy będą zauważalne braki kompetencji, przez co większość firm zacznie w tym zakresie stosować outsourcing.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200