Wrota na urzędzie

Informatyka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego ma znaczenie nie tylko dla urzędu, ale także całego regionu.

Informatyka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego ma znaczenie nie tylko dla urzędu, ale także całego regionu.

"Gdybyśmy mieli zostać nominowani do tytułu Lidera w przyszłym roku, to już zapewne nie jako Urząd Marszałkowski, ale cała administracja publiczna w regionie małopolskim" - mówi Ryszard Rutkowski, zastępca dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Stanie się tak za sprawą rozwoju Wrót Małopolski, regionalnego portalu usługowo-informacyjnego, mającego docelowo umożliwiać załatwianie poprzez Internet różnych spraw urzędowych na poziomie gmin, powiatów, Urzędu Marszałkowskiego i administracji samorządowej. "Wrota to program całkowicie dobrowolny - gminy i powiaty mogą za darmo korzystać z możliwości, jakie one oferują" - wyjaśnia Ryszard Rutkowski. Na przykład przy realizacji obowiązku tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

Wszystko zaczęło się od wpisania w 2001 r. w strategię rozwoju województwa małopolskiego wytycznej dotyczącej konieczności budowania społeczeństwa informacyjnego w skali lokalnej. "Tym samym Urząd Marszałkowski stał się odpowiedzialny za realizację tego zapisu" - twierdzi Ryszard Rutkowski. Przydały się również wzorce zachodnie uzyskane dzięki kontaktom z zaprzyjaźnionymi regionami w krajach unijnych. Obecnie małopolski Urząd Marszałkowski stał się pod tym względem przykładem dla innych województw: podlaskiego, pomorskiego i śląskiego.

Ryszard Rutkowski, zastępca dyrektora urzędu ds. informacji publicznej

Ryszard Rutkowski, zastępca dyrektora urzędu ds. informacji publicznej

"Dość szybko zdecydowaliśmy, że chodzi nam nie o hurtownię dowiązań do różnych serwisów administracyjnych, ale agregację elektronicznych usług administracji w całym regionie" - mówi Ryszard Rutkowski. Budowa Wrót została wpisana do kontraktu regionalnego (co oznaczało, że 50% nakładów pochodzi z budżetu centralnego). Podpisanie porozumienia pomiędzy marszałkiem a wojewodą małopolskim, czemu patronowało Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, zakończyło niepotrzebną konkurencję w budowie informatycznych struktur regionalnych. Z usług Wrót korzystają prawie wszystkie gminy i powiaty grodzkie (wyłamały się jedynie największe ośrodki miejskie, które mają wystarczający potencjał, by pewne rzeczy wykonywać samodzielnie). "Chcą się również dołączać inne instytucje, np. izby skarbowe" - dodaje Ryszard Rutkowski.

Finansowaniem kolejnych modułów funkcjonalnych we Wrotach (rozszerzających zakres spraw urzędowych, które można zrealizować za pośrednictwem Wrót) zajmuje się MNiI. Będą one potem wykorzystane w innych województwach. Realizuje je wybrany w przetargu krakowski ComArch z wykorzystaniem technologii Microsoftu (CMS).

W Urzędzie Marszałkowskim od ok. 2 lat trwa wdrożenie systemu DocMan (pakiet OfficeObjects autorstwa Rodan Systems), mającego pozwolić na wewnętrzny obieg dokumentów urzędowych w postaci elektronicznej. "Tworzony jest obecnie interfejs mający połączyć ten system z Wrotami Małopolski" - wyjaśnia Dorota Felecka, kierownik Zespołu ds. Informatyki w Urzędzie Marszałkowskim. Pozwoli to na wypełnienie ustawowego obowiązku dotyczącego dostępności informacji o tzw. stanie sprawy. Od początku przyszłego roku w urzędzie powinien działać również elektroniczny dziennik podawczy.

Finalista w kategorii - Administracja Państwowa

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków

Janusz Sepioł marszałek województwa małopolskiego

Ryszard Rutkowski zastępca dyrektora urzędu ds. informacji publicznej

Dorota Felecka kierownik Zespołu Informatyki i Zespołu Informacji Publicznej

Liczba pracowników: 309

Liczba pracowników działu IT: 15

http://www.malopolskie.pl

Wykorzystywane rozwiązania

Podstawowe aplikacje: OfficeObjects DocMan firmy Rodan Systems (obieg dokumentów), Eurobudżet firmy MiCOMP Systemy Komputerowe (finanse i księgowość), KOMAX firmy Datacomp (kadry - płace), LEX Omega (informacja prawna). Poczta elektroniczna jest obsługiwana przez Microsoft Exchange. Aplikacje bazodanowe pracują na bazie Microsoft SQL 2000.

Wszystkie lokalizacje są połączone siecią rozległą.

Sieci WAN i LAN pracują z wykorzystaniem urządzeń firm Cisco i 3Com. Platforma sieciowa: Windows 2000.


TOP 200