Wracamy do biura. Maleje popularność pracy zdalnej w Polsce

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Pracuj.pl wynika, że 28 proc. Polaków pracuje zdalnie lub hybrydowo. Oczekują też dofinansowania kosztów pracy zdalnej przez pracodawcę.

Tima Miroshnichenko/ Pexels

Maleje popularność pracy zdalnej. W październiku ub.r. zdalnie lub hybrydowo pracowało 28 proc. czynnych zawodowo Polaków, tj. o 6 pkt proc. mniej niż w marcu 2022 r. – wynika z opublikowanego 20 lutego br. podsumowania badania Pracuj.pl.

Badanie preferencji pracowników odnośnie modelu pracy zdalnej i hybrydowej oraz stacjonarnej przeprowadziło ARC Rynek i opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Jak wskazano w k opracowaniu wyników badania, widoczna jest tendencja powracania do biur, ale zdalny i hybrydowy model pracy pozostają popularne. I tak, w październiku 2022 r. zdalnie lub hybrydowo pracowało 28 proc. czynnych zawodowo Polaków w porównaniu do 34 proc. w marcu 2022 r. (spadek o 6 pkt proc.) i 35 proc. w październiku 2021 r. (spadek o 7 proc.).

Zobacz również:

  • Jednak wolimy hybrydowo
  • Jakich benefitów pożądają pracownicy w Polsce i w Europie?

Spośród ankietowanych pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie lub hybrydowo, tylko 8 proc. chciałoby pracować wyłącznie z biura w ciągu najbliższych 1-2 lat. Zarazem pracę wyłącznie zdalnie preferowałoby 28 proc. respondentów z tej grupy (wzrost o 0,5 pkt proc. w porównaniu do marca 2022). Dla 34 proc. preferowana byłaby praca w formule hybrydowej z obecnością w biurze minimum raz w tygodniu (wzrost o 2,5 pkt proc.), a dla 30 proc. - hybrydowo, w biurze 2-3 razy w miesiącu (wzrost o 3 pkt proc.).

Wśród osób pracujących w modelu hybrydowym, 29 proc. ankietowanych deklarowało jako preferowany maksymalnie 30-proc. udział pracy zdalnej (spadek o 1 pkt proc. w stosunku do marca 2022), 30 proc. w zakresie 40-50 proc. (wzrost o 3 pkt proc.), 28 proc. w przedziale 60-70 proc. (spadek o 3 pkt proc.), a 13 proc. 80-90 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

43 proc. pracowników hybrydowych jako preferowany dzień pracy w biurze wskazało poniedziałek, 19 proc. wtorek, 21 proc. środę, 10 proc. czwartek, 5 proc. piątek, a weekendy tylko 2 proc.

Odpowiadając na pytanie o warunki zwiększające skłonność do aplikowania, najwięcej badanych wskazywało na dofinansowanie kosztów pracy zdalnej (66 proc.), możliwość wyboru modelu pracy (62 proc.), otwartość na osoby spoza lokalizacji firmy (54 proc.), a w dalszej kolejności również na pracę wyłącznie w modelu zdalnym (38 proc.). Brak możliwości pracy zdalnej lub hybrydowej była czynnikiem zmniejszającym skłonność do aplikowania dla 41 proc. ogółu ankietowanych, a możliwość pracy wyłącznie w modelu zdalnym - dla 23 proc. badanych. Warto dodać, że tegoroczna nowelizacja kodeksu pracy wprowadza m.in. obowiązek refundacji (niektórych) kosztów pracy zdalnej przez pracodawcę.

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadzająca pracę zdalną wejdzie w życie po upływie dwóch miesięcy od 6 lutego br., czyli dnia opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z przyjętą w przepisach definicją, praca zdalna to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowela przewiduje pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach, takich jak m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2022 r. przez ARC Rynek i opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI przeprowadzono na grupie 1790 Polaków, w tym 506 wykonujących swoje obowiązki zdalnie lub hybrydowo, reprezentatywnej dla populacji czynnych zawodowo osób w wieku 18-65 pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.

Źródło: PAP

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200