World Finder

Niezwykle pomocnym narzędziem dla dziennikarzy, nauczycieli, studentów może stać się oferowany od lipca bieżącego roku przez firmę Microlytics Inc. system o nazwie WordFinder.

Niezwykle pomocnym narzędziem dla dziennikarzy, nauczycieli, studentów może stać się oferowany od lipca bieżącego roku przez firmę Microlytics Inc. system o nazwie WordFinder.

System składa się z podręcznego komputerka wielkości większego kalkulatora i magnetycznej karty z pamięcią ROM. Komputerek wyposażony jest w klawiaturę alfanumeryczną i ciekłokrystaliczny ekran mieszczący 20 znaków. Oprogramowanie pamięci RAM zawiera słownik ortograficzny oraz słownik słów bliskoznacz-nych. Słownik wyrazów bliskozna-cznych zawiera ok. 80 000 terminów. Podanie z klawiatury wybranego słowa powoduje po naciśnięciu klawisza akceptacji wyświetlanie kolejnych słów - synonimów. Można wybrać funkcję sprawdzania ortografii i wtedy na ekranie wyświetlane są wszystkie możliwe do uzyskania formy zapisu danego wyrazu. W swej wersji pierwotnej WordFinder posługuje się językiem angielskim. Za specjalną opłatą można uzyskać karę z zapisanym słownikiem niemieckim lub hiszpańskim. Urządzenie wraz z oprogramowanie kosztuje ok. 80 dolarów USA.


TOP 200