"Workview" w Politechnice Łódzkiej

Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej otrzymał od amerykańskiej firmy software'owej "Viewologic Systems" 12 licencji na system pn. "Workview". Jest to profesjonalne oprogramowanie, służące do projektowania oraz symulacji elektronicznych układów cyfrowych i analogowych o dowolnym stopniu złożoności. System wyposażony jest w bogatą bibliotekę wytwarzanych obecnie w świecie elementów elekronicznych.

Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej otrzymał od amerykańskiej firmy software'owej "Viewologic Systems" 12 licencji na system pn. "Workview". Jest to profesjonalne oprogramowanie, służące do projektowania oraz symulacji elektronicznych układów cyfrowych i analogowych o dowolnym stopniu złożoności. System wyposażony jest w bogatą bibliotekę wytwarzanych obecnie w świecie elementów elekronicznych.

W wersji przekazanej PŁ oprogramowanie jest dostosowane do komputerów osobistych z procesorem 80x86. System będzie wykorzystywany do kształcenia studentów informatyki. Firma "Viewologic Systems" jest producentem całej rodziny programów, które łatwo mogą być integrowane z innymi systemami oprogramowania, np. z VHDL, pracującym z Unixem i DOS-em. Dar został przekazany za pośrednictwem Hansa Dietera-Machuty, który kieruje niemiecką filią "Viewologic Systems".


TOP 200