Workflow Foundation i Biztalk Server 2006 R2

Microsoft oferuje 2 narzędzia przeznaczone do realizacji procesów biznesowych.

Workflow Foundation (cześć .NET Framework 3.x) jest lekkim motorem pozwalającym na zakodowanie procesu biznesowego za pośrednictwem "narysowanej" orkiestracji i/lub diagramu stanów a potem traktowanie takiego elementu, jako części rozwiązania.

Biztalk Server jest narzędziem do realizacji procesów B2B (Business to Business), integracji EAI czy różnych scenariuszy BPM. Także pozwala definiować orkiestracje, ale dodatkowo zawiera gotowy zestaw adapterów do różnych źródeł danych (SAP itp.), czy dosyć wyrafinowany parser komunikatów (który np. potrafi mapować różne formaty na jeden ustalony schemat oraz zawiera "z pudełka" obsługę formatu EDI). Realizacja tego typu elementów w Workflow Foundation wymagają dużego nakładu pracy programisty. Równocześnie BizTalk Server ma dobrze określone mechanizmy zarządzania (oraz monitorowania biznesowego) oraz np. może działać w instalacjach klastrowych.

Dotychczas integracja WF i Biztalk wymagała tak naprawdę integracji na poziomie usług Web. Niedawno pojawiło się specjalne SDK, BizTalk Server 2006 R2 Extensions For Windows Workflow Foundation SDK V1 które pozwala na bardzo ścisłą integrację WF I Biztalk Server (do ściągnięcia tu:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b701c00f-cdc1-4edb-a975-b9412263ec6e&displaylang=en ). Pozwala on traktować motor uruchomieniowy BizTalk jako pojemnik na procesy WF.

Po zainstalowaniu, w Visual Studio dostępny jest dodatkowy szablon projektu i akcje w ramach Workflow Foundation m. innymi do komunikacji z orkiestracją w BTS. Oprócz tego pakiet pozwala wygenerować orkiestrację BizTalk-a , która w środku używa Workflow Foundation (używany jest tu mechanizm Visual Studio Package). Oczywiście - do monitorowania takiego przepływu może być używany albo mechanizm BizTalk Server 2006 R2 albo - standardowy Workflow Tracing (co wymaga zmian przy inicjalizacji run time z poziomu BizTalk).

Na marginesie - warto też dodać, że do integracji danych, czyli gdy przesyłamy tak naprawdę tabele/rekordy, warto czasami użyć mechanizmu SQL Server Integration Services. Źródłem/elementem docelowym może być dowolna baza, do której jest dostępny sterownik OLEDB/ODBC/.NET.


TOP 200