WorkPlace Shell kontra Windows

W ciągu dwóch lat IBM zamierza dołączyć 32-bitowy WorkPlace Shell do systemów operacyjnych DOS, OS/2, AIX a następnie do systemu Taligent (nazwa jv Apple i IBM powołanej do wykonania systemu operacyjnego zorientowanego obiektowo). Będzie to, zdaniem przedstawiciela IBM, wieloplatformowa alternatywa dla interfejsu Windows, który łączy użytkowników narazie tylko z DOS, a w przyszłości z takimi systemami Microsoftu jak Windows NT i Cairo (system zorientowany obiektowo).

W ciągu dwóch lat IBM zamierza dołączyć 32-bitowy WorkPlace Shell do systemów operacyjnych DOS, OS/2, AIX a następnie do systemu Taligent (nazwa jv Apple i IBM powołanej do wykonania systemu operacyjnego zorientowanego obiektowo). Będzie to, zdaniem przedstawiciela IBM, wieloplatformowa alternatywa dla interfejsu Windows, który łączy użytkowników narazie tylko z DOS, a w przyszłości z takimi systemami Microsoftu jak Windows NT i Cairo (system zorientowany obiektowo).

OS/2, AIX, Taligent i IBM DOS będą prawdopodobnie oparte na wspólnym mikrokernelu. Został on opracowany przez OSF (Open Software Foundation) wzorującej się na technologii z Carnegie Mellon University w Pittsburgu. Wprowadzenie architektury opartej na mikrokernelu spowoduje, zdaniem IBM, łatwiejsze przełączanie się pomiędzy różnymi platformami sprzętowymi. Jeden z analityków rynkowych sformułował te własności następująco "Jesteśmy podekscytowani strategią IBM. Mówią oni o tym, że można będzie jaki chcemy system operacyjny uruchamiać na jakiej chcemy platformie sprzętowej."

Ta samodzielna strategia IBM może być spowodowana tym faktem, że od września br. nie będzie on miał dostępu do kodu źródłowego Windows. Termin ten został określowy jako warunek zakończenia porozumienia się IBM i Microsoft co do wspólnego tworzenia systemu OS/2.

IBM przedstawił również swoje plany dotyczące systemu IBM DOS. Nowa wersja 6.0 tego systemu będzie zawierała możliwości , backupu oraz własności antywirusowe. Dodatki te mają być opracowane przez innych niż IBM tworców. Kernel IBM DOS ma być tak ulepszony, że wersja 6.0 będzie o 20% szybsza od Microsoft DOS 6.0, przy zachowaniu całkowitej zgodności w obchodzeniu się z plikami.

Jeszcze w bieżącym roku IBM będzie rywalizował z Microsoft DOS 6.0 m.in. poprzez danie użytkownikom możliwości wyboru między WorkPlace Shell a IBM-owską implementacją Windows. Reisweg, prezes działu oprogramowania w IBM PC Co., powiedział, że OS/2 jako pierwszy zapewnia własności m.in. wielozadaniowości, które Microsoft obiecuje dopiero w systemie DOS 7.0. Następcą OS/2 2.0 będzie przenośna wersja OS/2 zbudowana z użyciem architektury mikrokernela. System ten będzie współzawodniczył o popularność z Windows NT.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200