Wolno stojąca stacja dysku twardego

Wolno stojącą, połączoną z komputerem typu PC przy użyciu interfejsu równoległego, stację dysku twardego o pojemności od 40 do 120 MB oferuje firma Sysgen, CA, USA. Stacja taka nie wymaga instalacji dodatkowych kart wewnątrz komputera.

Wolno stojącą, połączoną z komputerem typu PC przy użyciu interfejsu równoległego, stację dysku twardego o pojemności od 40 do 120 MB oferuje firma Sysgen, CA, USA. Stacja taka nie wymaga instalacji dodatkowych kart wewnątrz komputera. Po podłączeniu stacji przy użyciu kabla do złącza równoległego komputera można także współpracować z drukarką, po włączeniu jej z kolei do złącza umieszczonego na zewnątrz stacji. Stacja zapewnia :

- łatwą i szybką wymianę danych między różnymi PC (w szczególności między PC a laptopem)

- szybką archiwizację danych (backup) z wewnętrznej na zewnętrzną stację dysków

- możliwość przechowania danych poprzez umieszczenie wolno stojącej stacji dysku twardego w bezpiecznym miejscu (po skopiowaniu danych z wewnętrznego dysku twardego można ją zamknąć np. w sejfie).

Wolno stojąca stacja dysku twardego jest niewielka - posiada rozmiary przeciętnej książki.Przykładowa cena zewnętrznej stacji z 40 MB dyskiem twardym wynosi 400 USD a więc ok. dwa razy więcej niż stosowanych obecnie wewnętrznych dysków twardych.


TOP 200