Wolą dostęp do Internetu od nowych połączeń komunikacyjnych

Operator telekomunikacyjny NEXERA opracował wspólnie z Gfk raport noszący tytuł #RegionyNEXERY. Wynika z niego, że mieszkańcy terenów, na których NEXERA aktywnie działa, wolą dostęp do Internetu od lepszych połączeń komunikacyjnych z pobliskimi miejscowościami.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2019 roku na grupie 1649 mieszkańców, 403 przedstawicieli firm oraz 187 pracowników jednostek samorządu terytorialnego działających w tzw. Regionie NEXERY (Kujawy z Pomorzem i Mazowszem, Warmia i Mazury, Łódzkie oraz Świętokrzyskie) na terenach, na których brakuje dostępu do szerokopasmowego Internetu, bądź też dostęp taki jest ograniczony.

Ogółem, z Internetu korzysta 84% mieszkańców zamieszkujących wymienione wcześniej obszary. To niemal dokładnie tyle samo, ile w skali całego kraju (dane GUS). Jak wynika z badań, blisko połowa badanych uważa dobrą komunikację w cyberprzestrzeni za ważniejszą niż tę w świecie fizycznym. Niemal połowa (47%) badanych mieszkańców przyznała bowiem, że dostęp do szybkiego Internetu ma dla nich większe znaczenie niż liczba połączeń komunikacyjnych do pobliskich miejscowości.

Zobacz również:

Największy odsetek badanych internautów (25%) wykorzystuje łącze, którego szybkość nie przekracza 20Mb/s. Mimo to, ankietowani wykazują dość spore zainteresowanie nowymi formami cyfrowej rozrywki. Treści oferowane przez platformy streamingowe oraz VoD ogląda niemal 60% mieszkańców Regionów NEXERY. Blisko połowa słucha muzyki za pośrednictwem aplikacji takich jak Spotify czy Tidal. Czterech na pięciu mieszkańców regionów, na terenie których NEXERA buduje szybką sieć światłowodową, korzysta z elektronicznej bankowości.

To bardzo dobry poziom dostępu do sieci, niemal taki sam, jak dla całego kraju. Jednak z powodu zauważalnie gorszej infrastruktury telekomunikacyjnej, mieszkańcy Regionów NEXERY dziś jeszcze mogą mieć problem z dostępem do niektórych usług wymagających stabilnego i szybkiego połączenia z Internetem. W niektórych przypadkach brak szerokopasmowej infrastruktury może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać wykonywanie pracy zdalnej. Rozwój szerokopasmowej infrastruktury w Regionach jest więc niezbędny do tego, by mieszkańcy mogli w pełni wykorzystać możliwości cyfrowego świata, mieć dostęp do lepszej edukacji i zyskać więcej możliwości zarobkowania”, zwraca uwagę Paweł Biarda z NEXERY.

Duże znaczenie Internetu w regionach dostrzegają także przedsiębiorcy. Z badania wynika, że dla 44% przedsiębiorstw przepustowość łącza jest głównym parametrem decyzyjnym przy wyborze dostawcy Internetu, na cenę wskazało zaś widocznie mniej, bo 35% firm. Co ciekawe, aż 29% firm zatrudniających powyżej 250 osób chciałoby zmienić łącze na szybsze.

Nieustanny transfer ogromnych ilości danych stawia bardzo wysokie wymagania łączom internetowym, a to skłania przedsiębiorców do zmiany operatora. Tym bardziej, że w regionach NEXERY widać chęć skorzystania z usług wymagających dużej przepustowości” komentuje Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu NEXERY.

NEXERA przeanalizowała także dostępność usług e-administracji dla mieszkańców regionów. Okazało się, że niemal wszystkie zlokalizowane tam urzędy (96%) umożliwiają załatwianie spraw w formie online’owej. Jeśli przyjrzymy się jednak liczbie tych urzędów, w których mieszkańcy są w stanie zgłosić absolutnie każdą sprawę, okaże się, że jest ona niższa niemal o połowę (50%). Jednocześnie, aż 71% mieszkańców jest zdania, że załatwianie spraw urzędowych w tradycyjnej formie trwa zdecydowanie za długo.

Część z nich za pośrednictwem sieci zgłasza aż 86% ankietowanych, jednak korzystanie wyłącznie z e-administracji przy interakcjach z urzędami deklaruje jedynie 7% z nich. Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego twierdzą, że głównymi barierami w drodze do popularyzowania tej formy załatwiania spraw są: brak dostępu do Internetu lub łączność o słabych parametrach (32%) oraz przyzwyczajenia mieszkańców (32%). Według jednej czwartej problemem jest także brak wiedzy o takiej możliwości.

"Okazuje się, że telepraca ma wielu zwolenników także w tej grupie respondentów. Z drugiej strony, już poza badaniem, Urzędy Marszałkowskie w Regionach NEXERY potwierdziły nam, że aktualnie nie mają urzędników pracujących zdalnie. Popularyzacja modelu pracy zdalnej wymaga zatem również zapewnienia takiej możliwości przez pracodawców", przekonuje Paweł Biarda z NEXERY.

Źródła: InPlus Media, Nexera


TOP 200