Wola Info przejmuje firmę CRM

Wola Info kupił 73% udziałów w firmie szkoleniowo-doradczej Centrum Rozwiązań Menedżerskich. Transakcja warta co najmniej 3,14 mln zł.

Przejęcie firmy CRM ma umożliwić zwiększenie kompetencji Wola Info w obszarze konsultingu IT. "Rozwój naszej grupy kapitałowej w kierunku zaawansowanego doradztwa i usług w obszarze IT nie może być pozbawiony tego typu wiedzy" - twierdzi Piotr Majcherkiewicz, prezes Wola Info. W 2007 r., przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 8 mln zł, spółka CRM wypracowała 0,55 mln zł zysku netto.


TOP 200