Wojsko zwalnia częstotliwości

Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o przyspieszeniu procesu uwalniania częstotliwości wojskowych na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej. Pierwotnie zakładano, że ostatnia częstotliwość zostałaby udostępniona nadawcom cywilnym w 2017 r. Dzięki decyzji MON możliwe będzie rozpoczęcie realizacji zapisów rządowej strategii przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej już w 2005 r. Całkowite wyłączenie emisji analogowej zaplanowano wstępnie na 31 grudnia 2014 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o przyspieszeniu procesu uwalniania częstotliwości wojskowych na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej. Pierwotnie zakładano, że ostatnia częstotliwość zostałaby udostępniona nadawcom cywilnym w 2017 r. Dzięki decyzji MON możliwe będzie rozpoczęcie realizacji zapisów rządowej strategii przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej już w 2005 r. Całkowite wyłączenie emisji analogowej zaplanowano wstępnie na 31 grudnia 2014 r.

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty przekazał w czerwcu br. Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji kanały telewizyjne dla dwóch multipleksów przewidzianych do uruchomienia w pierwszym etapie wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej. Zwolnienie kolejnych kanałów telewizyjnych o numerach 43-47, 54 i 55 ma nastąpić w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.

Naziemne nadawanie cyfrowe zamierza rozpocząć TVP oraz Polsat i TVN, które utworzyły spółkę Polski Operator Telewizyjny (POT) w celu rozwoju telewizji cyfrowej. Dwie ostatnie telewizje próbowały zaprosić do spółki nadawcę publicznego, jednak bez skutku. Niedawno okazało się, że TVP zamierza ubiegać się sama o cyfrowe częstotliwości.

Wojsko sukcesywnie przekazuje cywilnej administracji różne zakresy częstotliwości, które mogą być wykorzystywane dla systemów telekomunikacyjnych (m.in. GSM, UMTS, telewizja cyfrowa) na mocy porozumienia zawartego 24 lipca 2002 r.


TOP 200