Wojsko zwalnia częstotliwości

Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o przyspieszeniu procesu uwalniania częstotliwości wojskowych na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej. Pierwotnie zakładano, że ostatnia częstotliwość zostałaby udostępniona nadawcom cywilnym w 2017 r. Dzięki decyzji MON możliwe będzie rozpoczęcie realizacji zapisów rządowej strategii przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej już w 2005 r. Całkowite wyłączenie emisji analogowej zaplanowano wstępnie na 31 grudnia 2014 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o przyspieszeniu procesu uwalniania częstotliwości wojskowych na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej. Pierwotnie zakładano, że ostatnia częstotliwość zostałaby udostępniona nadawcom cywilnym w 2017 r. Dzięki decyzji MON możliwe będzie rozpoczęcie realizacji zapisów rządowej strategii przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej już w 2005 r. Całkowite wyłączenie emisji analogowej zaplanowano wstępnie na 31 grudnia 2014 r.

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty przekazał w czerwcu br. Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji kanały telewizyjne dla dwóch multipleksów przewidzianych do uruchomienia w pierwszym etapie wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej. Zwolnienie kolejnych kanałów telewizyjnych o numerach 43-47, 54 i 55 ma nastąpić w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.

Naziemne nadawanie cyfrowe zamierza rozpocząć TVP oraz Polsat i TVN, które utworzyły spółkę Polski Operator Telewizyjny (POT) w celu rozwoju telewizji cyfrowej. Dwie ostatnie telewizje próbowały zaprosić do spółki nadawcę publicznego, jednak bez skutku. Niedawno okazało się, że TVP zamierza ubiegać się sama o cyfrowe częstotliwości.

Wojsko sukcesywnie przekazuje cywilnej administracji różne zakresy częstotliwości, które mogą być wykorzystywane dla systemów telekomunikacyjnych (m.in. GSM, UMTS, telewizja cyfrowa) na mocy porozumienia zawartego 24 lipca 2002 r.