Województwo śląskie

Problematyka społeczeństwa informacyjnego określona została jako najwyższej rangi priorytet, drugi w kolejności z dziesięciu. W ramach tego priorytetu wsparcie uzyskają projekty związane z budową bezpiecznego, niezawodnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu wszędzie tam, gdzie może to być oczekiwane.

Problematyka społeczeństwa informacyjnego określona została jako najwyższej rangi priorytet, drugi w kolejności z dziesięciu. W ramach tego priorytetu wsparcie uzyskają projekty związane z budową bezpiecznego, niezawodnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu wszędzie tam, gdzie może to być oczekiwane.

Województwo śląskie

<ul style="margin:0 20px;">

 • pow. 12,331 tys. km2
 • ludność 4,7 mln (w miastach 78,6%)
 • bezrobocie 15,4% (2005 r.)
 • PKB 24000 zł (2005 r.)
 • Komputer w 34,1% gospodarstw domowych, w tym 18,3% podłączonych do Internetu
 • 41 wyższych uczelni
 • obszar aglomeracji miejskiej(związek komunalny Silesia 2,5 mln mieszkańców).
 • W tym będzie się zawierała organizacja publicznych punktów dostępowych, a także budowa niezawodnych centrów zarządzania sieciami teleinformatycznymi. Tak jak wszędzie dofinansowane będą projekty związane z usługami i aplikacjami elektronicznej administracji. Wymienia się także aplikacje wspomagające elektronicznie procesy demokratyczne, a także projekty związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

  Instytucjonalną koordynację innowacyjnych działań, w tym współpracy ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych z przedsiębiorcami, zapewnią trzy konsorcja: Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Centrum Zaawansowanych Technologii Energia-Środowisko-Zdrowie oraz Centrum Zaawansowanych Technologii dla Ochrony i Promocji Zdrowia. Podział kompetencji i zainteresowań między nimi wydaje się być w tych przypadkach kwestią drugorzędną, mowa jest ogólnie o innowacyjności: biotechnologiach, ochronie środowiska, energetyce, automatyce, informatyce, telekomunikacji, elektronice i budownictwie.

  Województwo śląskie
  W województwie śląskim infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, a także usługi i aplikacje, to również temat potencjalnych projektów dla pozostałych priorytetów. Dlatego budżet planowany na projekty priorytetu "Społeczeństwo informacyjne" - 191,741 mln euro - w praktyce powinien być szacowany znacznie wyżej.

  Zastosowane podejście rozłożenia projektów teleinformatycznych w całym programie operacyjnym podkreśla ich uniwersalne znaczenie. Wprowadza jednak również pewien czynnik ryzyka, że nowe technologie informacyjne mogą się "rozpłynąć" pośród innych celów polityki publicznej.

  Cel priorytetu "Społeczeństwo informacyjne"

  Cel główny:

  • stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie

  Cele szczegółowe:

  • zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu
  • wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
  W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

  TOP 200