Wojewódzka baza gdańskich nieruchomości

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami gdańskiego Urzędu Wojewódzkiego tworzy komputerową bazę danych nieruchomości znajdujących się w obrocie wolnorynkowym.

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami gdańskiego Urzędu Wojewódzkiego tworzy komputerową bazę danych nieruchomości znajdujących się w obrocie wolnorynkowym.

Dane wprowadzane są na podstawie wycen biegłych i zestawień podatkowych urzędów skarbowych i gminnych. Każdej pozycji przypisano 30- 40 cech, jak np.: lokalizacja, konstrukcja i wyposażenie techniczne, infrastruktura, użytkownik. Baza pozwoli na ujednolicenie wycen nieruchomości, prawidłowe naliczanie podatków, ułatwi także gospodarkę gruntami i obrót nieruchomościami.

Baza stworzona została przez spółkę Apeks. Dotychczas zgromadzono dane z ok. 4500 transakcji. Dysponentem bazy są: Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami U.W. oraz Pomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Nieruchomości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200