Witamy w rodzinie

Tytuł Computerworld czytelnikom z kilkudziesięciu krajów świata kojarzy się z szybką, pełną i kompetentną informacją o wydarzeniach i zjawiskach istotnych dla każdego szefa firmy komputerowej, kierownika ośrodka obliczeniowego, informatyka i profesjonalnego użytkownika techniki informatycznej. W Stanach Zjednoczonych tygodnik Computerworld obecny jest od 24 lat. Jego lokalne wydania ukazują się m.in. w Australii, Singapurze, RFN, Austrii, Danii, Szwecji, a także od 4 lat na Węgrzech, od roku w Czechosłowacji i ostatnio w ZSRR.

Tytuł Computerworld czytelnikom z kilkudziesięciu krajów świata kojarzy się z szybką, pełną i kompetentną informacją o wydarzeniach i zjawiskach istotnych dla każdego szefa firmy komputerowej, kierownika ośrodka obliczeniowego, informatyka i profesjonalnego użytkownika techniki informatycznej. W Stanach Zjednoczonych tygodnik Computerworld obecny jest od 24 lat. Jego lokalne wydania ukazują się m.in. w Australii, Singapurze, RFN, Austrii, Danii, Szwecji, a także od 4 lat na Węgrzech, od roku w Czechosłowacji i ostatnio w ZSRR.

Teraz świat informacji i opinii Computerwolrd stanie się dostępny także dla polskich Czytelników. Pierwszym numerem polskiego wydania. Następne pomogą Czytelnikom wzbogacać swą wiedzę o komputerach w Polsce i świecie o nowe, fascynujące szczegóły.

Polskie wydanie Computerworld za zachętą i z pomocą International Data Group rozpoczyna wydawać spółka ComPress S.A. Polski Computerworld będzie pismem całkowicie redagowanym w Polsce, z wykorzystaniem prawa dostępu do komputerowego serWisu agencyjnego IDG oraz prawa przedruku z pism IDG, do których obok Computerworld należą m.in. PC World, Mac World, Pu-blish It!. Naszą ambicją jest jednak dostarczyć Czytelnikom także pełnego i kompletnego serwisu informacji krajowych, godnego światowej tradycji Computerworld.

Jest to zamiar trudny - nie było dotąd w Polsce pism informacyjnych adresowanych do profesjonalistów informatyki związanych z systemami potężniejszymi od komputera osobistego. Ludzi potrafiących dostarczyć kompenten-tnej, szybkiej i zwartej informacji z tego zakresu lub zdolnych do skomentowania jej musimy jeszcze wyszukać i zachęcić. Liczymy tutaj na naszych Czytelników. Równocześnie zdajemy sobie sprawę, że grupa prawdziwych fachowców jest w Polsce stosunkowo nieliczna, a wiele osób na codzień stykających się z techniką komputerową miewa trudności z uzyskaniem podstawowych nieraz informacji i wyjaśnień technicznych. Zdecydowaliśmy się więc część objętości pisma przeznaczyć na porady i podpowiedzi. Sądzimy, że okażą się one użyteczne.

W podtytule nowego pisma zawieramy hasło „dla menadżerów i użytkowników komputerów". Informacje i komentarze poświęcone problematyce ekomonicznej nie tylko branży komputerowej będą przedmiotem naszej szczególnej troski.Witamy w świecie kompute-rów. wspólnym dla wszystkich kontynentów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200