Wise Package Studio

Firma Wise Solutions, dostawca oprogramowania do tworzenia paczek instalacyjnych przeznaczonych dla administratorów sieci, udostępniła nową wersję oprogramowania Wise Package Studio.

Firma Wise Solutions, dostawca oprogramowania do tworzenia paczek instalacyjnych przeznaczonych dla administratorów sieci, udostępniła nową wersję oprogramowania Wise Package Studio.

Najnowsza wersja produktu Wise Package Studio współpracuje z Microsoft Systems Management Server (SMS). Wise Package Studio daje administratorom systemów możliwość importu plików instalacyjnych z rozszerzeniem .IPF, wykonanych w Microsoft SMS Installer, a także skompilowanych plików z rozszerzaniem .EXE. Paczki instalacyjne wykonane w Wise Package Studio mogą być przekazywane bezpośrednio do serwera SMS, gdzie następuje dalszy proces integracji i dystrybucji.

Autoryzowanym dystrybutorem firmy Wise Solutions na rynku polskim jest Connect Distribution.


TOP 200