Wirtualne pecety

Firmy zamierzające eksploatować większą liczbę komputerów PC i poszukujące taniego sposobu na wdrożenie takiego systemu, powinny się zainteresować rozwiązaniem HP noszącym nazwę Consolidated Client Infrastructure.

Wirtualne pecety
Jest to rozwiązanie oparte na kasetowych pecetach HP noszących nazwę bc1000 i komunikujących się z nimi cienkich klientach. CCI przenosi aplikacje i dane z peceta użytkownika na kasetowe komputery PC, do których można uzyskiwać dostęp z cienkich klientów za pomocą oprogramowania Windows Microsoft RDC (Remote Desktop Connection). Pliki tworzone przez użytkownika są traktowane jako zasoby sieciowe. Uruchamiając odpowiednie narzędzia zarządzające takim systemem, takie jak Microsoft Active Directory i Big-IP Blade Controller firmy F5 Networks, użytkownik tworzy sobie kompleksowe środowisko wirtualnych pecetów.

Rozwiązanie pracuje wydajnie i popularne aplikacje, takie jak Microsoft Office, pracują równie szybko, jak w przypadku uruchamiania ich na standardowych autonomicznych pecetach. Użytkownik może zawiadywać efektywnie aplikacjami i danymi oraz przenosić je z jednego cienkiego klienta na drugiego. Awaria jednego z kasetowych pecetów nie ma wpływu na pracę całego systemu. Zadania wykonywane przez ten pecet są natychmiast przejmowane przez inny pecet i system pracuje dalej, tak jakby nic się nie stało.

Zobacz również:

  • HP – oferta wsparcia środowiska pracy w jednym miejscu

CCI zawiera Rapid Deployment Pack - specjalne oprogramowanie zaprojektowane we współpracy z firmą Altiris. Rapid Deployment Pack pozwala szybko instalować i konfigurować system wirtualnych pecetów, a następnie zarządzać nim oraz aktualizować i dodawać poprawki. Po uruchomieniu systemu, skopiowanie z kasetowego peceta na cienkiego klienta systemu operacyjnego i stworzenie lustrzanej kopii stanowiska pracy (klona) nie zabiera więcej niż kilka minut.

CCI ma pewne ograniczenia, wspierając tylko pecety pracujące pod systemem operacyjnym Windows XP Pro i aplikacje obsługiwane przez RDC.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200