Wirtualne obligacje w CDM Pekao

W ubiegłym roku Polska, jako trzeci kraj na świecie, rozpoczęła sprzedaż obligacji skarbowych za pośrednictwem Internetu. Dotąd Polacy wydali ponad 14 mln zł na zakup 140 tys. sztuk papierów wartościowych.

Poprzez wirtualny Punkt Obsługi Klienta (POK) Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA w ciągu dwunastu miesięcy Polacy kupili ponad 140 tys. sztuk obligacji skarbowych na łączną sumę ponad 14 mln zł. Tylko w ciągu bieżącego półrocza przez Internet inwestorzy zakupili ponad 88 tys. obligacji za kwotę 9 mln zł. Miesięczna oferta sprzedaży obligacji skarbowych tą drogą wynosi średnio ok. 500 mln zł. Pomysł sprzedaży papierów wartościowych przez Internet zainicjowało Ministerstwo Finansów. Transakcje odbywają się poprzez stronę internetową Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, który CDM Pekao, jako jedyny w Polsce, prowadzi sprzedaż obligacji przez Internet.

Zakup obligacji możliwy jest po zarejestrowaniu się w systemie. Wiarygodność danych rejestracyjnych potwierdzą się m.in. numerem PESEL. Kupujący wirtualne obligacje mogą życzyć sobie pisemnego potwierdzenia ich zakupu. Środki z wykupu oraz odsetki od obligacji są przesyłane na rachunek bankowy wskazany przez nabywcę.

Zobacz również:

W lipcu 2000 r. Polska, jako trzeci kraj na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii, uruchomiła detaliczną sprzedaż obligacji przez Internet. Największym zainteresowaniem wśród klientów cieszą się obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu, których sprzedano ponad 71 tys. Od początku prowadzenia sprzedaży przez Internet sprzedano 39 tys. obligacji trzyletnich i 35 tys. tzw. czterolatek.


TOP 200