Wirtualizacja centrum danych

Atende zbuduje centrum danych oraz ośrodki przetwarzania i archiwizacji danych na potrzeby Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi.

Jednostka podległa Ministerstwu Obrony Narodowej zawarła z firmą kontrakt wart 66,4 mln zł brutto.

Atende dostarczy platformę wirtualizacji, rozbuduje istniejącą platformę wirtualizacji oraz dostarczy sprzęt i oprogramowani do archiwum dokumentów elektronicznych. Oprócz tego zadba o dostosowanie pomieszczeń, instalację i wdrożenie, serwisu, a także przeprowadzi szkolenia pracowników. Umowa ma zostać zrealizowana do końca 2016 r.

Zobacz również:


TOP 200