Wine 1.0 dla użytkowników Linuxa

Użytkownicy przywiązani do aplikacji Windows, takich jak Word czy Internet Explorer, będą mogli z nich korzystać na platformach innych niż Windows z pomocą oprogramowania, które konsorcjum programistów open source zamierza udostępnić w przeciągu trzech miesięcy.


TOP 200