Windows - komfort połączeń Internetowych

Norweskie ministerstwo oświaty poszukiwało systemu E-Mail, który połączyłby w sieć norweskie szkoły, wyposażone w PC oraz Windows.

Norweskie ministerstwo oświaty poszukiwało systemu E-Mail, który połączyłby w sieć norweskie szkoły, wyposażone w PC oraz Windows.

Efektem prac jest elektroniczny system pocztowy Winix, w którym komputer pracujący pod systemem Unix pełni rolę serwera dla stacji klienckich, pracujących w środowisku Windows. Wykorzystano przy tym protokóły TCP/IP dla poczty (SNTP) i elektronicznych konferencji (NNP). Winix ze wszystkimi systemami pocztowymi, które spełniają normy zawarte w Open Systems Comunication Transport Standard, może prowadzić wymianę komunikatów o światowym zasięgu bez konieczności przechodzenia przez stanowiska rozdzielcze jak X.400. Pakiet składa się z części serwerowej, administrującej komunikatami i częsci użytkowej z własnym Desktop-Managerem, pracującym w konwencji GUI.

Wbudowany w WINIX moduł konferencyjny umożliwia definiowanie zamkniętych grup konferencyjnych. Zespoły te mogą się formować według różnych kryteriów np. adresów użytkowników lokalnych lub odległych. Winix umożliwia przesyłanie komunikatów do wszystkich członków grupy bez konieczności troszczenia się o ich adresy. Użytkownik sam definiuje stopień swego uczestnictwa w grupie, może aktywnie nadawać komunikaty lub będzie biernym czytelnikiem komunikatów nadawanych przez innych członków grupy.

Winix można zakupić dla połączeń z komputerem Unixowym jako serwerem. Koszt pakietu dla stanowiska z 10 użytkownikami wynosi ok. 600 USD.


TOP 200