Windows Server 2008 RC1 dostępny dla klientów

Microsoft Polska uruchomił program dla klientów i partnerów umożliwiający wdrożenie wersji RC 1 (Release Candidate) Windows Server 2008 w środowisku produkcyjnym.

Microsoft Polska uruchomił program dla klientów i partnerów umożliwiający wdrożenie wersji RC 1 (Release Candidate) Windows Server 2008 w środowisku produkcyjnym.

Firma przystępująca do programu zobowiązana jest do wdrożenia systemu przynajmniej na jednym serwerze, z którego korzysta minimum 15 stacji roboczych. Wdrożenie może zostać zrealizowane jako jeden z przygotowanych przez firmę scenariuszy (wirtualizacja, scentralizowany dostęp do aplikacji, biuro oddziałowe, bezpieczeństwo i egzekwowanie polityki, serwer WWW i platforma aplikacyjna, zarządzanie serwerem, wysoka dostępność oraz konfiguracja i wdrażanie). W każdym ze scenariuszy wykorzystywany jest inny zestaw komponentów Windows Server 2008. Program dostępny jest wyłącznie dla firm, które posiadają w Microsoft własnych account menedżerów. Liczba miejsc wynosi 100.

Po przyjęciu do programu uczestnik - użytkownik otrzyma kopię Windows Server 2008 RC1 wraz z kluczem aktywacyjnym (aktywnym do połowy kwietnia 2008 r.). Uczestnicy programu będą mogli bezpłatnie wziąć udział w trzydniowych szkoleniach technicznych Windows Server 2008 przeznaczonych dla administratorów. Mają oni także możliwość korzystania z dedykowanej pomocy technicznej Microsoftu. Otrzymają również bezpłatny egzemplarz podręcznika Windows Server 2008 Resource Kit oraz kupon na egzamin z systemu Windows Server 2008.


TOP 200