Windows 98 lepszy na starcie

Jak przywrócić interfejs wyświetlający menu zainstalowanych programów w postaci wielu kolumn?

Jak przywrócić interfejs wyświetlający menu zainstalowanych programów w postaci wielu kolumn?

Interfejs systemu Windows 98, inaczej niż Windows 95, wyświetla listę z programami w pojedynczej kolumnie. Jeśli zainstalowane w komputerze programy nie mieszczą się na niej, na dole dołączana jest strzałka przewijania do przeglądania pozostałej części listy. Nie wszystkim użytkownikom jednak przypadła do gustu modyfikacja, niektórzy preferują system wyświetlający listę w wielu kolumnach. Istnieje metoda zmiany tej funkcji interfejsu, która wymaga wprowadzenia odpowiednich zmian do bazy danych Registry, gdzie są przechowywane informacje konfigurujące środowisko Windows.

Instrukcja obsługi

Przedstawiona procedura działa tylko wtedy, gdy w komputerze zainstalowano system Windows 98 wraz z przeglądarką Internet Explorer 5.0.

Aby Windows 98 wyświetlał wielokolumnową listę programów, można wykorzystać następującą procedurę:

 • kliknąć na Start i polecenie Uruchom, a następnie wpisać polecenie Regedit i kliknąć na OK;

 • po wyświetleniu okna Registry Editor, klikać kolejno na odpowiednie znaki plus (+), aby rozwinąć okno do momentu pojawienia się klucza:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer;

 • w wyświetlonym folderze Explorer kliknąć na podkatalog Advanced, wybierając ten zasób;

 • kliknąć prawym klawiszem na wolny obszar wyświetlony po prawej stronie okienka i ustawić wskaźnik na karcie Nowy; system wyświetla wówczas rozwijane menu, w którym trzeba kliknąć na pozycję Wartość ciągu;

 • w widocznym polu należy wpisać (po usunięciu domyślnego wpisu Nowa wartość #1) nazwę StartMenuScrollPrograms (jedno słowo) i nacisnąć klawisz Enter;

 • następnie trzeba kliknąć prawym klawiszem na utworzoną nazwę i w wyświetlonym menu - polecenie Modyfikuj, a później w okienku Edytuj ciąg, w polu Dane wartości wpisać wyrażenie false i kliknąć na OK;

 • na zakończenie wystarczy kliknąć na kartę Rejestr (widoczną w lewym górnym rogu okna Edytor rejestru) i opuścić bazę danych Registry, klikając na polecenie Zakończ.

  W razie pomyłki

  Do analizy funkcjonowania Windows 98, która umożliwiła opracowanie ww. procedury, wykorzystano program RegMon. To bezpłatne narzędzie do monitorowania odwołania kierowanego do bazy danych Registry. Program można uruchamiać na komputerach pracujących pod kontrolą Windows NT i 95/98. RegMon v. 4.11 ma objętość 51 KB i jest dostępny na stroniehttp://www.sysinternals.com.

  Jeśli podczas wykonywania tej operacji do bazy danych Registry zostaną wprowadzone nieodpowiednie zmiany, nie jest to powód do zmartwień. Windows 98 zapisuje bowiem automatycznie 5 kopii archiwalnych bazy Registry. Każdą z nich można przywrócić do pracy. Należy uruchomić komputer przytrzymując klawisz Ctrl, a następnie wybrać opcję Menu startowe systemu Microsoft Windows 98 i tryb pracy: Tylko wiersz poleceń. Następnie wystarczy wpisać polecenie scanreg/restore uruchamiające program scanreg.exe, który powinien się znajdować w katalogu C:/Windows/Command/. Umożliwia on przywrócenie do pracy jednej z archiwalnych kopii bazy danych Registry.

  Brian Livingston jest współautorem książki Windows 95 Secrets Gold i wielu innych pozycji o systemie Windows. Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, opr. jch.


 • TOP 200