Windows 8 w samolotach Emirates

Linia lotnicza Emirates jako pierwsza na świecie wdrożyła system Windows 8 na tabletach firmy HP. Oprogramowanie ma usprawnić pracę personelu pokładowego.

Personel pokładowy, oprócz dbania o bezpieczeństwo i wygodę pasażerów, wykonuje szereg innych prac związanych z obsługą lotu, takich jak organizacja wejścia na pokład, dostarczenie właściwych posiłków itp. Zadania są regulowane procedurami i wymagają zapisania wielu dokumentów. Jednym z nich jest lista pasażerów w każdej z klas rezerwacyjnych, zawierająca m.in. informacje o możliwości podwyższenia klasy podróży, status każdego pasażera w programie lojalnościowym i ewentualne preferencje.

Linia lotnicza Emirates z Dubaju przywiązuje szczególną wagę do komfortu pasażerów o wysokim statusie. Już dawno opracowała program, który ma pomagać załodze w wykonywaniu związanych z tym obowiązków. Powstała aplikacja KIS (Knowledge Driven Inflight Service), która razem z nowymi tabletami HP ElitePad 900, wyposażonymi w dotykowy ekran, była jednym z powodów wyboru systemu Windows 8. Została ona bardzo szybko i sprawnie przepisana pod kątem dotykowego interfejsu Windows 8.

Program pomoże szefowej pokładu

Personel pokładowy linii lotniczych Emirates nie tworzy stałych grup przypisanych do lotów. Obsada każdego rejsu jest planowana osobno. Oznacza to, że załoga w identycznym składzie być może nie spotka się ponownie na pokładzie. Dlatego na liście personelu pokładowego w programie KIS znajduje się nie tylko przydział do zadań i miejsca, ale są także zdjęcia poszczególnych osób oraz informacje o ich narodowości i znajomości języków obcych. KIS usprawnia także odprawę personelu pokładowego przed każdym lotem.

Dla załogi ważną informację stanowią dane o pasażerach w każdej z trzech klas rezerwacyjnych, w tym dane o ich potrzebach i upodobaniach. Te informacje aplikacja pozyskuje z centralnego systemu linii Emirates zaraz po odprawie. Program pozwala członkom programu lojalnościowego Skywards na podwyższenie klasy podróży na pokładzie samolotu nawet po rozpoczęciu lotu. W innych liniach podobne operacje przeprowadza się najpóźniej przy odprawie.

Aplikacja musi uwzględniać informacje o różnicach kulturowych. Jest to potrzebne do kontroli rozmieszczenia kobiet i mężczyzn oraz ewentualnych zmian zajmowanych miejsc, by zostały spełnione obowiązujące pod tym względem wymagania w kulturze krajów arabskich. Możliwość przesadzenia pasażera na inne miejsce wraz z udokumentowaniem tego faktu w systemie Emirates jest często wykorzystywaną opcją aplikacji.

Ankiety i szkolenia

Ankiety i szkolenia muszą być przeprowadzane szybko po każdym rejsie, w możliwie prosty sposób. W aplikacji przewidziano miejsce na ocenę działania osób na pokładzie. Uwagi dotyczące silnych i słabych stron obsługi są przesyłane do centralnego systemu, dzięki czemu można potem lepiej i bardziej elastycznie planować szkolenia. Informacje o upodobaniach i potrzebach pasażerów mogą pomóc obsłudze linii Emirates w planowaniu posiłków lub usług.

Dotykowy interfejs pomaga przy takich ankietach, gdyż można je przeprowadzić bardzo szybko. W odróżnieniu od poprzedniej wersji KIS, pracującej na odpornym laptopie firmy Panasonic, obecne wdrożenie korzysta z lekkich tabletów HP z dotykowym interfejsem. Docelowo wdrożenie ma objąć 1000 tabletów.

Jak rozwiązać problemy z połączeniem

Aplikacja KIS musi poradzić sobie z każdym rodzajem połączenia i zależnie od niego wymieniać w różny sposób dane oraz rozróżniać informacje, które należy przesłać natychmiast, od tych, które mogą być przesłane później, gdy dostępne będzie łącze szerokopasmowe. Na pokładzie samolotu połączenie internetowe nie zawsze jest dostępne. Działa ono głównie tam, gdzie jest dobre pokrycie przez sieci naziemne lub satelitarne. Ze względu na rachunek kosztów operatora, zasięg połączeń satelitarnych jest o wiele gorszy nad Afryką lub Ameryką Południową niż Europą. Nad Chinami łącze satelitarne nie może działać ze względów prawnych, gdyż regulacje tego kraju nie pozwalają na korzystanie z łączy innych niż kontrolowane przez chińskie agencje rządowe. Integracja z przesyłaniem danych za pomocą radiostacji lotniczej i cyfrowego systemu krótkich komunikatów ACARS (Aircraft Communication Addressing and Reporting System) nie wchodzi w grę, gdyż wysyłane tą drogą komunikaty są adresowane głównie do pilotów.

Ze względu na ograniczenia w łączności aplikacja nie może pracować w trybie online. Musi mieć własną lokalną bazę danych i synchronizować się z centralną aplikacją linii lotniczej przy każdym wykrytym połączeniu. Połączenie może odbywać się za pomocą sieci komórkowej 2G/3G, bramek Wi-Fi na pokładzie samolotu, publicznych hotspotów lub sieci Wi-Fi w pomieszczeniach agencji handlingowej. Między innymi ze względu na zarządzanie połączeniami i korzystanie z różnych punktów dostępu wybrano platformę Windows 8, gdyż istniejąca, sprawdzona aplikacja do inicjowania połączeń sieciowych korzysta z 32-bitowego stosu Windows na platformie x86.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200