Windows 4.0, wersja alfa

Microsoft Corp. rozpoczął testy alfa pakietu Windows 4.0, znanego również pod roboczą nazwą "Chicago". System jest bezpośrednim 32-bitowym następcą pakietów Windows 3.1 i Windows for Workgroups. Wyposażony został w możliwość pracy w trybie wielozadaniowym z wywłaszczaniem (pre-emtive multitasking) oraz wykonywania kodu w trybie wielowątkowym.

Microsoft Corp. rozpoczął testy alfa pakietu Windows 4.0, znanego również pod roboczą nazwą "Chicago". System jest bezpośrednim 32-bitowym następcą pakietów Windows 3.1 i Windows for Workgroups. Wyposażony został w możliwość pracy w trybie wielozadaniowym z wywłaszczaniem (pre-emtive multitasking) oraz wykonywania kodu w trybie wielowątkowym.

Wyniki testu alfa, zdaniem źródeł zbliżonych do Microsoft, pokazują wyjątkowo stabilną pracę pakietu. Testujący zwracają uwagę na dużą szybkość działania Windows 4.0, wyższą ich zdaniem niż Windows NT.

Najważniejsze własności nowego pakietu:

  • Windows 4.0 nie potrzebuje do swej pracy systemu DOS

  • większość aplikacji Windows NT może pracować bez jakichkolwiek zmian pod kontrolą Windows 4.0

  • możliwość odczytu i zapisu plików zgodnych z NT oraz używanie długich nazw plików

  • współpraca z DoubleSpace, mechanizmami kompresji-dekompresji plików, zastosowanymi w DOS 6.0

  • współpraca z 32-bitowymi sterownikami urządzeń

  • wbudowana poczta MS-Mail (klient), a także wiele własności sieciowych zawartych w Windows for Workgroups (włącznie z 32-bitowym klientem NetWare)

  • możliwość uruchamiania dotychczas używanych aplikacji Windows i DOS
Windows 4.0 jest zgodny z wieloma standardami, włączając w to specyfikację Plug&Play, MAPI 1.0 (Messaging Applications Program Interface), OLE 2.0 (Object Linking&Embedding).

Windows 4.0 można będzie uruchomić na komputerze typu PC, zawierającym 4 MB RAM.


TOP 200