WindowWorks

WindowWorks to pakiet integrowany firmy Spiina-ker Software przeznaczony do środowiska Windows 30.

WindowWorks to pakiet integrowany firmy Spiina-ker Software przeznaczony do środowiska Windows 30. Zawiera on edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny, bazę danych, notatnik, spis adresów i telefonów. Edytor tekstu jest zarazem bardzo prostym programem DTP i pozwala przygotować końcowy wydruk. Arkusz kalkulacyjny oferuje ponad 40 funkcji matematycznych, statystycznych i finansowych. Pozwala importować dane w standardzie Lotusa 1- 2-3 oraz tworzyć potrzebne wykresy. Program komunikacyjny zapewnia transmisje danych w dwóch protokołach XMODEM i

YMODEM. Baza danych jest zgodna z dBase i zawiera ponad 32 tys. rekordów. Pakiet wymaga 2 MB wolnego miejsca na twardym dysku i przy pracy z procesorem 386SX 2 MB pamięci operacyjnej o pojemności 2 MB.


TOP 200