Wimax zmaterializowany

Intel i Fujitsu oficjalnie wprowadziły do sprzedaży zintegrowane układy do obsługi łączności Wimax.

Intel i Fujitsu oficjalnie wprowadziły do sprzedaży zintegrowane układy do obsługi łączności Wimax.

Intel oraz Fujitsu ogłosiły rozpoczęcie masowej produkcji i sprzedaży układów scalonych służących do stacjonarnej komunikacji bezprzewodowej zgodnie ze standardem 802.16-2004, zwanym popularnie Wimax. Układy oferowane przez Intela są zgodne z podstawowym standardem, co nie znaczy, że są identyczne. Różnice między układami Intela i Fujitsu, jeśli chodzi o obsługę standardu, nie są bardzo istotne (poza maksymalną szerokością pojedynczego kanału). Firmy wybrały nieco inne rynki docelowe, co widać w akcentach, np. obsłudze bądź braku obsługi trybów pracy, co sugeruje nieco inne rynki docelowe (również w sensie geograficznym).

Różnice na poziomie produktów sieciowych będzie można ocenić już wkrótce, jako że obaj producenci ogłosili nie tylko rozpoczęcie produkcji, ale także partnerów - producentów sprzętu sieciowego oraz współpracujących z nimi przy testowaniu urządzeń operatorów telekomunikacyjnych. Ostatecznie rozwiązania różnych dostawców, pomimo różnic, będą musiały ze sobą współpracować choćby w minimalnym stopniu, czemu służyć mają testy zgodności ze specyfikacją oraz testy wzajemnej zgodności, które potrwają do jesieni br.

Kwestia skali

Intel nie jest pierwszą na rynku firmą oferującą tego typu układy dla łączności Wimax. Jego wejście na ten rynek ma jednak znaczenie.

Po pierwsze dlatego, że Intel jako pierwszy stworzył układ zawierający kompletną funkcjonalność Wimax w formie jednego układu scalonego. Po drugie, potencjał produkcyjny oraz marketingowy Intela mogą istotnie wpłynąć na przyspieszenie dość wolnego dotąd procesu popularyzacji Wimax.

Rosedale to układ scalony zawierający w jednej kości krzemowej wszystkie funkcje potrzebne do obsługi łączności Wimax w paśmie, tzw. system-on-a-chip. Zawiera on układ MAC pozwalający tworzyć kanały o szerokości do 10 MHz oraz interfejs radiowy OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). OFDM to modulacja z wzajemnie prostopadłymi płaszczyznami polaryzacji fal w bezpośrednio ze sobą sąsiadujących subkanałach należących do jednego kanału.

Oprócz tego Rosedale zawiera interfejs Fast Ethernet (100 Mb/s) oraz kontroler multipleksacji TDM/TDMA (Time-Division Multiplexing/Time-Division Multiple Access) służący do obsługi transmisji głosu i innych danych strumieniowych. Jest także sprzętowa realizacja mechanizmów QoS opartych na kolejkowaniu przepływów oraz akceleracja szyfrowania (3DES, AES, RC4).

Podczas premiery układów Intel sprzęt je wykorzystujący zaprezentowało kilku liczących się na rynku producentów, jak m.in. Alvarion, Proxim, a także Redline Communications i ZiMax Technologies. Redline wprowadza do sprzedaży zestaw urządzeń RedMax przeznaczonych do instalacji u klientów. Składają się one z zewnętrznej anteny oraz interfejsu umożliwiającego dołączenie aparatu telefonicznego oraz sieci LAN. Cena takiego zestawu ma w pierwszym okresie sprzedaży nie przekroczyć 500 USD.

Różnice w akcencie

Fujitsu również celuje w obniżenie kosztów produkcji urządzeń Wimax - jej układ MB87M3400 to również system Wimax zintegrowany w jednej kości krzemowej. W przeciwieństwie do układu Intela, zawarty w układzie podsystem MAC pozwala tworzyć kanały o szerokości dwukrotnie większej, a więc od 1,75 do 20 MHz. To pierwsza różnica.

Druga to możliwość pracy w trybach: TDD (Time Division Duplex - w jednym czasie na danym kanale dane są tylko nadawane lub tylko odbierane, co jest efektywne w instalacjach o dużej gęstości) i FDD (Frequency Division Duplex - nadawanie i odbieranie danych odbywa się równolegle, lecz w całkiem rozdzielnych kanałach). TDD jest popularny w USA i Azji, zaś wykorzystane przez Intela TDM i TDMA to przede wszystkim Europa.

Podobnie jak układ Intela Fujitsu MB87M3400 wspiera dynamiczny dobór metody kodowania sygnału - od najprostszych, odpornych na zakłócenia i dających dobry zasięg BPSK i QPSK, aż po bardzo zaawansowane, stosowane w warunkach zbliżonych do idealnych - QAM16 i QAM64. Obaj producenci zastosowali dwa rdzenie procesorów RISC - Intel wykorzystał układy ARM, Fujitsu zaś własne konstrukcje.

Procesor firmy Intel ma 360 wyprowadzeń fizycznych, zaś Fujitsu - 436.

Oba układy - Intela i Fujitsu - są przeznaczone do zastosowania zarówno w operatorskich stacjach bazowych, jak i urządzeniach klienckich, jednak wyłącznie w zastosowaniach stacjonarnych. Wersja standardu tzw. IEEE 802.16e przeznaczona do współpracy stacji bazowych Wimax z urządzeniami przenośnymi i mobilnymi jest wciąż opracowywana i zgodne z nią produkty pojawią się na rynku najprawdopodobniej dopiero w 2007/2008 r.

Umiejętna integracja

Koszt implementacji pełnej funkcjonalności był dotąd uważany za największą barierę popularyzacji Wimax. "Gwałtownego wzrostu popytu na Wimax można oczekiwać, gdy cena urządzeń klienckich Wimax spadnie poniżej 200 USD, a na to trzeba jeszcze 2, 3 lat" - mówi Philip Solis, analityk z ABI Research. Nie ulega jednak wątpliwości, że ci, do których infrastruktura przewodowa jest jedynie marzeniem, będą skłonni zapłacić premię, by uzyskać łącze dobrej klasy wcześniej. Wiele wskazuje na to, że największy popyt na urządzenia Wimax w pierwszym okresie wykażą kraje zacofane pod względem infrastruktury telekomunikacyjnej, a więc Chiny, Indie oraz państwa Europy Wschodniej.

Producenci wspierający Intela

 • Airspan
 • Alvarion
 • Aperto
 • Gemtek
 • Huawei
 • Proxim
 • Redline
 • Siemens
 • ZTE
Producenci wspierający Fujitsu

 • Aperto
 • SiGe Semiconductor
 • Wi-LAN
 • ZTE


TOP 200