Wierni platformie

Warszawski Mineral Midrange zamierza zwiększyć eksport produktów i usług - także z zakresu handlu elektronicznego - dla serwerów AS/400.

Warszawski Mineral Midrange zamierza zwiększyć eksport produktów i usług - także z zakresu handlu elektronicznego - dla serwerów AS/400.

W Polsce działa ok. 500 firm wykorzystujących maszyny IBM AS/400. W opinii niektórych specjalistów, odbiorcy na polskim rynku nie są jed- nak przekonani do tej platformy. "Przyczyn należałoby upatrywać np. w niedostatecznej promocji AS/400 na uczelniach. Studenci nie mają dostępu do tych maszyn i, kończąc edukację, nic o nich nie wiedzą" - mówi Robert Twarowski, współwłaściciel i jeden z założycieli Mineral Midrange. "W związku z tym, potencjalni użytkownicy nie doceniają tej platformy, ponieważ jej nie znają. Jednocześnie brakuje specjalistów i są oni drodzy. Ogranicza to w oczywisty sposób rynek, chociaż zapewne będzie on rósł" - dodaje.

Platforma AS/400 jest popularna za granicą, a mimo to tam także brakuje specjalistów. Stwarza to możliwości eksportu usług i produktów, co - wg przedstawicieli Mineral Midrange - oprócz korzyści finansowych, przynosi wiedzę o nowych lub innych metodach pracy. Z usług Mineral Midrange korzysta m.in. międzynarodowy koncern z Wlk. Brytanii, który wcześniej zatrudniał programistów z Indii. To było jednak znacznie droższe rozwiązanie, bo kiedy niemożliwe było wykonanie pracy zdalnie, opłaty za przeloty programistów pokrywał klient.

Programowanie w pierwszej kolejności

Firma Mineral Midrange - założona w 1998 r. przez dwóch programistów Tomasza Lewickiego i Roberta Twarowskiego - zatrudnia obecnie 8 osób. "Od początku interesowaliśmy się wyłącznie platformą AS/400 i chcemy pozostać jej wierni, gdyż na tym znamy się najlepiej. Początkowo oferowaliśmy jedynie usługi w zakresie programowania, jednak z czasem, gdy firma okrzepła, poszerzyliśmy ofertę o usługi administracji maszyn AS/400 i zaczęliśmy pisać własne oprogramowanie" - wyjaśnia Tomasz Lewicki.

Obecnie zakres usług obejmuje rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, polegające na skonfigurowaniu AS/400 do wykorzystywania jej w Internecie, a także przystosowanie zachodnich aplikacji ERP do wymogów polskich firm, np. oprogramowania World Software firmy JDEdwards. "Istnieje kilka modułów w zagranicznych systemach klasy ERP - np. kadrowo-płacowych czy rozliczeń z kontrahentami - których najczęściej nie można zastosować w polskich warunkach. Problemem jest również brak modułów do wystawiania korekt do faktur VAT. Trzeba więc je modyfikować lub zastępować innymi, polskich producentów" - mó- wi Robert Twarowski.

Dodatkowa oferta

Firma oferuje oprogramowanie BlueFax, duńskiej firmy AgentData ApS, będące serwerem faksującym dla AS/400, SafeNet/400 firmy Kisco Information Systems z USA, które umożliwia kontrolę dostępu do sieci. Udostępnia także własną aplikację FLS/400, pozwalającą na kontrolowanie dostępu do ekranów AS/400 na poziomie pojedynczych pól.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200