Wielowowątkowe i wieloprocesorowe okna

Firma Microsoft Corp. w ramach promocji zademonstrowała w końcu sierpnia br. system Windows NT działający na serwerze Symmetry 2000/750 wykonanym w Sequent Computer Systems. Serwer ten wyposażono w 16 procesorów i486/50 MHz. Pokaz taki był możliwy dzięki temu, że w skład Windows NT wchodzi LAN Manager NOS (Network Operating System), który umożliwia wykorzystanie wielu procesorów naraz.

Firma Microsoft Corp. w ramach promocji zademonstrowała w końcu sierpnia br. system Windows NT działający na serwerze Symmetry 2000/750 wykonanym w Sequent Computer Systems. Serwer ten wyposażono w 16 procesorów i486/50 MHz. Pokaz taki był możliwy dzięki temu, że w skład Windows NT wchodzi LAN Manager NOS (Network Operating System), który umożliwia wykorzystanie wielu procesorów naraz.

Pierwszym systemem operacyjnym LAN, który ma takie możliwości pracy jest Vines SMP (Symmetrical MultiProcessor) firmy Banyan Systems Inc., Novell zapowiada już od ponad dwóch lat opracowanie podobnego pakietu. W czasie pracy w takim trybie, każdy z procesorów może w sposób równoległy (tj. w tym samym czasie) obsługiwać oddzielne zadanie (task), co w sposób oczywisty wzmacnia moc obliczeniową serwera. Ma to znaleźć zastosowanie szczególnie w wielotransakcyjnym środowisku przetwarzania dużych i wielodostępnych baz danych.

Microsoft zapowiada przedstawienie w październiku br. wersję Windows przeznaczoną dla celów pracy zespołowej (workgroup). Pakiet ten ma nosić nazwę Windows for Workgroups. Będzie umożliwiał korzystanie z poczty elektronicznej (typu każdy z każdym), z wspólnych drukarek, z przesyłania plików, z sieciowego mechanizmu DDE. Pakiet, kosztujący ok. 300 USD, będzie działał łącznie z kartą typu Ethernet wykonaną przez Intel Corp. Będzie dużą konkurencją dla sieci typu peer-to- peer (każdy z każdym) Novell NetWare Lite i Artisoft LANtastic.


TOP 200