Wielkie porządki

Większość inwestycji przedsiębiorstw branży handlowo-usługowej będzie miała na celu uporządkowanie i integrację infrastruktury informatycznej. Firmy chcą w ten sposób przygotować grunt pod przyszłe przedsięwzięcia internetowe.

Większość inwestycji przedsiębiorstw branży handlowo-usługowej będzie miała na celu uporządkowanie i integrację infrastruktury informatycznej. Firmy chcą w ten sposób przygotować grunt pod przyszłe przedsięwzięcia internetowe.

Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe wykorzystują skomplikowane narzędzia, służące do zapewnienia odpowiedniej jakości usług, świadczonych zazwyczaj wielu rozproszonym klientom. Właśnie uporządkowaniu infrastruktury teleinformatycznej, a także stworzeniu nowych kanałów dystrybucji będą podporządkowane projekty realizowane w tym roku.

Prace w tym zakresie mają się toczyć w kilku kierunkach. Strategiczne projekty dotyczą usprawnienia komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami i oddziałami firmy. Co najmniej kilka dużych przedsiębiorstw planuje rozpoczęcie wdrożeń hurtowni danych, a także deklaruje silniejsze zaangażowanie w projekty internetowe. Wszystko po to, by przekonać klientów, że to ich firmy są najlepszym partnerem biznesowym, i przygotować swoje przedsiębiorstwa do wymogów gospodarki elektronicznej.

Usprawnić komunikację

Utwierdzenie klientów w przekonaniu o własnej sprawności wymaga doskonałej komunikacji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i między nim a jego partnerami i klientami. Dlatego podstawowym przedsięwzięciem w niemal wszystkich firmach usługowych będzie rozbudowa i udoskonalanie sieci telekomunikacyjnych. Projekty z tego zakresu planuje m.in. Makro Cash & Carry, Hartwig i Raben Logistics.

Coraz więcej firm decyduje się na zastosowanie w swoich sieciach światłowodów, co nie tylko gwarantuje odpowiednią jakość przesyłania danych, ale może przynieść realne oszczędności. "Najważniejszym tegorocznym projektem będzie stworzenie sieci ekstranetowej łączącej wszystkie oddziały naszej firmy. Zamierzamy połączyć światłowodem 2-3 oddziały miesięcznie. Rozważamy również możliwość przesyłania w sieci głosu" - mówi Jarosław Ambroziak, dyrektor zakładu informatyki w kieleckim Kolporter SA. - "Większość zaplanowanych prac chcemy wykonać samodzielnie. Tylko w ten sposób pracownicy zdobędą doświadczenie, które przyda się w związku z zamiarami wydzielenia działu IT ze struktur firmy". Kilka poważnych projektów z tego zakresu rozpoczną także Elektrociepłownie Warszawskie, w których zostaną wdrożone: system do zarządzania infrastrukturą sieci Open View oraz pakiet, umożliwiający scentralizowane zarządzanie komputerami osobistymi i serwerami System Management Server. "Planujemy również zbadanie bezpieczeństwa sieci, łączącej wszystkie warszawskie elektrociepłownie, co umożliwiłoby nam ubieganie się o jeden z certyfikatów bezpieczeństwa" - zapowiada Jacek Bzdurski, zastępca dyrektora Biura Rozwoju ds. Informatyki w Elektrociepłowniach Warszawskich.

Dla wielu firm, zwłaszcza dużych sieci handlu detalicznego i spedytorów, palącą potrzebą staje się wdrożenie systemów elektronicznej wymiany dokumentów. Dla kilku działów informatyki w dużych firmach jest to priorytetowe zadanie na 2000 rok. Standard EDI chcą zastosować m.in. firmy Geant Polska i Jeronimo Martins. Ich przedstawiciele zwracają jednak uwagę, że projekty z tego zakresu często napotykają silny opór poszczególnych podmiotów w łańcuchu dostaw.

Wyłowić informacje

Kluczem do sukcesu na rynku przedsiębiorstw usługowych nie jest jednak tylko odpowiednia komunikacja. Współzawodnictwo pomiędzy kilkoma firmami, posiadającymi odpowiednie rozwiązania umożliwiające sprawną wymianę informacji, wygrywają ci, którzy mają odpowiednie systemy do przechowywania i udostępniania tej wiedzy. Zdają sobie z tego sprawę wielcy dystrybutorzy, a także firmy transportowe, które zaczynają inwestować w narzędzia do budowy hurtowni danych i systemy informacji kierownictwa. Rozwiązania tego rodzaju zamierzają w tym roku wdrożyć m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, Shell Gas Polska czy Cormay - producent odczynników i dystrybutor leków.

W tej ostatniej firmie wdrożenie hurtowni zostanie prawdopodobnie poprzedzone pracami nad połączeniem wszystkich systemów wspomagających zarządzanie, wykorzystywanych w firmach wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa. W największej z nich - hurtowni farmaceutycznej Cormay Poland - rozważana jest również kwestia zakupu dużego systemu MRP II/ERP, który mógłby czerpać informacje ze wszystkich mniejszych aplikacji pomocniczych.

Niegotowi czy sceptyczni

Skala projektów planowanych w branży usługowej pokazuje, jak wiele jeszcze muszą one zrobić, aby przystosować się do funkcjonowania w warunkach gospodarki elektronicznej. Na razie większość krajowych firm handlowo-usługowych jest całkowicie nie przygotowana do udostępnienia usług przez Internet. Wyjątek stanowią firmy spedycyjne i logistyczne. Spedycja Polska SPEDPOL wykorzystuje już Internet w codziennej działalności, a kilka innych planuje podobne projekty na ten rok. Poważne zaangażowanie w przedsięwzięcia internetowe zapowiada także Cormay oraz kilka firm dystrybucyjnych. Jak przyznają menedżerowie, projekty te są dopiero w fazie początkowej, co sprawia, że na nadejście nowej ery w handlu i usługach przyjdzie jeszcze poczekać.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200