Wielkie "Triple Play" w małej Nysie

W Nysie uruchomiono nowoczesną miejską sieć szerokopasmową, wykorzystującą technologie Ethernet i FTTB (Fiber-To-The-Building). Mieszkańcom tego niewielkiego miasta udostępniono jednocześnie pełen zakres usług "triple play", obejmujących podłączenie do Internetu, telefonię VoIP oraz telewizję interaktywną (IPTV).

Nyska sieć metropolitalna powstała wskutek zintegrowanych działań władz miasta, Cisco Systems (jako dostawcy urządzeń sieciowych) i spółki DCG Dominas Consulting Group, odpowiedzialnej za prawidłową realizację projektu. Jak podkreślają wszystkie zainteresowane strony, nowoczesna sieć w opolskiej Nysie ma stanowić preludium do wdrażania podobnych rozwiązań w kolejnych regionach Polski.

Budowę sieci rozpoczęto w listopadzie 2005 roku (DCG Dominas Consulting Group utworzyła w tym celu spółkę Nyska Sieć Informatyczna - NSI - będącą bezpośrednim wykonawcą). Sieć metropolitalna oparta jest na technologii FTTB (Fiber-To-The-Building) oraz tradycyjnym Ethernecie. We współpracy z Nyską Energetyką Cieplną (użyczyła swoich kanałów ciepłowniczych) położono 60 km światłowodów jednomodowych, dysponujących szerokim pasmem i gwarantujących wysoką jakość przesyłanego sygnału. Do mieszkań ruch sieciowy doprowadzany jest za pomocą tradycyjnej skrętki UTP (kategorii 5), użytkownicy mają dostęp do wewnętrznej sieci o przepustowości 100 Mb/s - co ciekawe, operator nie wprowadził statycznych ograniczeń na styku sieci LAN i Internetu, udostępniając użytkownikom (przynajmniej teoretycznie) całe pasmo. Jak twierdzi Sebastian Ząbczyk, prezes zarządu NSI, średni ruch generowany przez dotychczasowych klientów wynosi ok. 600-800 kb/s, z wartościami szczytowymi, sięgającymi 6 Mb/s.

Nowatorstwo nyskiej sieci polega jednak przede wszystkim na zintegrowanej ofercie "triple play", dodającej do szerokopasmowego dostępu do Internetu usługi głosowe (telefonia VoIP) oraz telewizję interaktywną (IPTV). Użytkownicy telefonii internetowej NSI, wraz z umową, otrzymują bramkę VoIP (wyposażoną przeważnie w porty RJ-11 i RJ-45), co wyklucza konieczność inwestycji w nowe aparaty telefoniczne. W przypadku korzystania z IPTV, klientom użyczana jest przystawka "set-top-box" (dostarczone wraz z całą platformą IPTV przez C&C Partners rozwiązanie austriackiej firmy Ocilion, spełnia funkcje analogiczne do cyfrowego dekodera satelitarnego).

Wielkie "Triple Play" w małej Nysie

Set-top-box (przykład)

Choć z nyskiego "triple play" można korzystać rozłącznie (osobno wykupiony abonament na telefonię, Internet i telewizję), to operator chce silnie promować ofertę zintegrowaną. Jednym z argumentów przemawiających za kompleksowym rozwiązaniem ma być jego cena - 155 zł brutto za potrójną usługę. W standardowym pakiecie znajduje się szerokopasmowy dostęp do Internetu (stały adres IP, konto pocztowe, strona WWW), telefonia VoIP (12 groszy za minutę połączenia z Polską i wybranymi krajami Europy, naliczanie sekundowe, rozmowy wewnątrzsieciowe bezpłatne) oraz ponad 20 kanałów telewizji interaktywnej (ich liczbę można zwiększać, wykupując dodatkowe usługi). Jedną z ciekawszych właściwości IPTV w nyskiej sieci jest tzw. time shifting, pozwalający płynnie kształtować czas, który użytkownik chce poświęcić na oglądanie telewizji (podstawowa oferta zawiera 12 godzinne archiwum audycji, w przyszłości ma ono zostać rozszerzone do 24 godzin).

Sieciowa inwestycja pochłonęła do tej pory 7 mln zł. W tym roku przedstawiciele DCG Dominas Consulting Group spodziewają się przychodów na poziomie 4 mln zł, jednak już za rok mają one wzrosnąć do 11 mln zł (przy penetracji rynku na poziomie 35-40%). Do końca br. nyskie usługi "triple play" mają być dostępne w 12 tys. mieszkań - kolejne poszerzanie kręgu odbiorców realizowane będzie drogą radiową. W tym celu złożono w UKE wniosek (rozpatrzony pozytywnie) o udostępnienie licencjonowanego pasma 5,9 GHz - pierwsze implementacje mają nastąpić w przyszłym miesiącu. Droga radiowa posłuży jednak głównie do udostępnienia mieszkańcom szerokopasmowego Internetu (w standardzie IEEE 802.11g).

W przyszłości, po podpisaniu umów z dostawcami treści, w nyskiej sieci uruchomione zostaną usługi Video-On-Demand (cyfrowa wypożyczalnia filmów). Według Roberta Dominasa z DCG podobne inwestycje w nowoczesną infrastrukturę sieciową będą z czasem dokonywane również w innych rejonach Polski.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200