Wiele zasilaczy - trzy technologie

Decyzja o zakupie UPS-a to kompromis między parametrami, ceną i funkcjonalnością.

Decyzja o zakupie UPS-a to kompromis między parametrami, ceną i funkcjonalnością.

Systemy zasilania awaryjnego istniały zanim komputery stały się sprzętem powszechnego użytku. Lecz dzięki popularności komputerów UPS-y przestały być wyłącznie sprzętem specjalistycznym. Małe zasilacze awaryjne do ochrony pojedynczych komputerów lub niewielkich sieci lokalnych są w masowej sprzedaży.

Co do wyboru?

W przypadku systemów o dużej mocy stosowanych np. w przemyśle lub szpitalach wybór sprzętu jest poprzedzony profesjonalną analizą wymagań i ofert. Natomiast przy zakupie małego zasilacza podstawowymi kryteriami, które użytkownik bierze pod uwagę, są najczęściej moc, czas podtrzymywania zasilania i cena. W przypadku gdy cena nie jest głównym kryterium wyboru, należy poznać zalety i wady technologii zastosowanych w zasilaczach awaryjnych.

Istnieją trzy podstawowe rodzaje zasilaczy, określane w projekcie europejskiej normy EN 500091-3 jako: true online (zasilacze o działaniu ciągłym z podwójnym przetwarzaniem energii), line interactive (zasilacze o działaniu wzajemnym) oraz off-line lub stand by (zasilacze z bierną rezerwą energii).

Technologia online zapewnia największy stopień zabezpieczenia, nie tylko przed zanikiem napięcia, ale również zakłóceniami jego wartości lub częstotliwości. Jest technologią dominującą w dużych systemach zasilania awaryjnego. Jej podstawowe wady to względnie wysoki koszt urządzeń i eksploatacji. Zasilacze tego typu mają sprawność na poziomie 91-94%. Lecz technologia ta zaczyna być również stosowana w mniejszych zasilaczach, np. pojawiają się modele true online o małej mocy, tj. od 600 VA.

Najtańsze są zasilacze typu stand by, których zasada działania polega na włączaniu zasilania awaryjnego dopiero w momencie awarii. Nie zawierają one elementów zabezpieczających przed zakłóceniami (np. zmianą częstotliwości) i to jest ich największą wadą przy zastosowaniu do ochrony wrażliwych układów elektronicznych. Rozwiązanie to ma wysoką sprawność, prawie 100%, gdyż w normalnych warunkach dodatkową moc zużywają jedynie układ detekcji poziomu napięcia i system ładowania akumulatora.

W przypadku zasilaczy UPS małej mocy powszechnie stosowana jest technologia line interactive, wykorzystująca układy, umożliwiające stałą kontrolę parametrów linii zasilającej i ewentualne ich korygowanie. Ponieważ inaczej niż w przypadku zasilaczy true online wyjście zasilania nie jest separowane galwanicznie od wejścia, urządzenia typu line interactive nie zapewniają tak dokładnego utrzymania parametrów. Obecnie na rynku dostępne są również zasilacze line interactive o wysokiej mocy do 480 kVA, wykorzystujące technologię opracowaną przez Silcon (APC). Ich zaletą jest wyjątkowo wysoka sprawność, która dochodzi do 97%, ale występuje ona tylko w warunkach nie zakłóconych parametrów zasilania zewnętrznego.

Inne funkcje

W zależności od rodzaju chronionego systemu, ważne dla użytkownika mogą być dodatkowe funkcje i cechy zasilacza, takie jak możliwość rozbudowy lub oprogramowanie ułatwiające automatyczną współpracę z systemem operacyjnym bądź zdalne zarządzanie i monitorowanie urządzenia. Obecnie praktycznie wszystkie modele zasilaczy oferowane przez znanych producentów są wyposażone w tego rodzaju oprogramowanie. W przypadku najmniejszych modeli, funkcje umożliwiające zdalną kontrolę i zarządzanie zasilaczem są najczęściej oferowane jako opcja.

Systemy dużej mocy mają najczęściej architekturę modułową. Składają się z kilku współpracujących zasilaczy. Umożliwia to skalowanie mocy i jednocześnie pozwala na zwiększenie niezawodności przy wykorzystaniu redundancji, tzn. dodatkowych nadmiarowych zasilaczy powodujących, że pełna moc systemu jest większa od wymaganej do zwykłego zasilania. Tego typu architektura wymaga jednak zaawansowanych technologii synchronizacji parametrów urządzeń. Obecnie zasilacze modułowe są również dostępne w zakresie małych i średnich mocy. Wadą tego rozwiązania jest cena wyższa niż w przypadku pojedynczego zasilacza o określonej mocy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200