Większość systemów dla przedsiębiorstw nie spełnia oczekiwań

Do wniosku takiego doszła bostońska firma analityczna, która przeprowadziła badanie dotyczące wdrożeń systemów dla przedsiębiorstw.

Jedynie jedno na trzy z wdrożeń systemów dla przedsiębiorstw kończy się pełnym sukcesem - wynika z badania przeprowadzonego przez amerykańską firmę Boston Consulting Group (BCG).

Firma analityczna przepytała 100 przedstawicieli wyższego szczebla zarządzania przedsiębiorstw o rezultaty wdrożeń aplikacji dla przedsiębiorstw, w tym wspomagających zarządzanie (ERP), do zarządzania łańcuchem dostaw, kontaktami z klientami (CRM) oraz związanych z handlem elektronicznym.

Badanie wykazało, że jedynie 33% z wdrożonych projektów zostało uznanych za spełniające swoje zadanie. Ponad połowa (52%) respondentów stwierdziła, że dzięki temu ich cele biznesowe zostały osiągnięte, ale zaledwie 37% mogło wykazać, że wdrożenia przyczyniły się do konkretnych zysków finansowych. Jednakże aż 60% badanych stwierdziło, że są przekonani, iż już same systemy są tak wartościowe, że uzasadniają nakłady poniesione przy ich wdrażaniu.

BCG stwierdziło, że wdrożenia systemów dla przedsiębiorstw opierające się na jasnej strategicznej wizji i szacunkach przynosi pozytywny rezultat w 53% przypadków, natomiast współczynnik ten wynosi 22% dla projektów nie uwzględniających założeń strategicznych firmy.

"Firmy muszą jeszcze jaśniej precyzować, jakie cele strategiczne chcą osiągnąć - stwierdził jeden z analityków BCG, dodając, że mniejsze, bardziej zawężone projekty mają więcej szans na powodzenie i zwrot kosztów wdrożeń systemów informatycznych niż projekty o szerszym zakresie.


TOP 200