Więcej w Cisco Unity 3.1

Cisco Systems rozszerzyła serwer zunifikowanej obsługi wiadomości Unity o mechanizmy ochrony i obsługę klienta webowego, który ma umożliwić użytkownikom końcowym dostęp do poczty głosowej z PC.

Cisco Systems rozszerzyła serwer zunifikowanej obsługi wiadomości Unity o mechanizmy ochrony i obsługę klienta webowego, który ma umożliwić użytkownikom końcowym, dysponującym różnego rodzaju oprogramowaniem klienckim poczty elektronicznej, dostęp do poczty głosowej z PC.

Poczta głosowa Unity 3.1 ma być osiągana z klienta przeglądarki webowej o nazwie Visual Messaging Interface (VMI) za pośrednictwem Microsoft Internet Explorer (w wersji co najmniej 5.5). VMI umożliwi użytkownikowi końcowemu z różnymi klientami poczty elektronicznej dostęp do systemu poczty głosowej opartego na Unity. We wcześniejszych wersjach Unity użytkownik mógł dostać się do poczty głosowej na serwerze Unity z Microsoft Exchange, który łączył skrzynki poczty elektronicznej i głosowej w jednym interfejsie. VMI ma umożliwić rozwinięcie Unity jako serwera poczty głosowej dla klientów innych niż Exchange, zachowując nadal zunifikowany dostęp do poczty głosowej i elektronicznej dla użytkowników Exchange.

W nowej wersji zwiększono także górny limit użytkowników, którzy mogą podłączać się do serwera Unity - z 5000 na 7500 - oraz udoskonalono możliwość obchodzenia uszkodzeń, dopuszczając zapasowy serwer Unity jako konfigurację redundantną, przechodzącą w stan online w razie awarii serwera podstawowego. Do serwera włączono też urządzenie Host Intrusion Detection System, zapewniające ochronę przed penetracją serwera przez nieupoważnionych użytkowników.

Według szacunków IDC liczba skrzynek pocztowych zunifikowanego messagingu ma wzrosnąć z 3,1 mln w roku bieżącym do 21,7 mln w 2005 r. Cena Cisco Unity 3.1 ma wynieść ok. 70 USD za jedno stanowisko (w systemie zawierającym wyłącznie pocztę głosową).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200