Więcej pieniędzy dla gmin

Kontrola ściągania opłat adminstracyjnych i podatków jest obecnie bardzo utrudniona z uwagi na brak dobrej informacji o podatnikach - stwierdzili uczestnicy spotkania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Związku Miast Polskich, które odbyło się pod koniec marca w Warszawie.

Kontrola ściągania opłat adminstracyjnych i podatków jest obecnie bardzo utrudniona z uwagi na brak dobrej informacji o podatnikach - stwierdzili uczestnicy spotkania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Związku Miast Polskich, które odbyło się pod koniec marca w Warszawie.

W jednej z warszawskich dzielnic tylko 20% posiadaczy pojazdów płaci podatek drogowy, wszystkie gminy mają kłopoty z kontrolowaniem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i z aktualizacją danych o terenie, które służą m.in. do podejmowania decyzji urbanistycznych. Niezbędna jest komputeryzacja i stworzenie bazy danych. Korzyści są z tego ogromne, jak wskazuje chociażby przykład warszawskiej gminy Mokotów. Zakupiła ona w ub.r. za 20 mln zł system ewidencji gruntów, co dzięki usprawnieniu ściągania podatków już przyniosło 20 mld zł dochodów. W marcu br. Śródmieście też już wprowadziło komputeryzację ewidencji gruntów. Obecnie Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne pracuje nad systemem ewidencji gruntów dla Woli. Radni Warszawy proponują utworzenie Ośrodka Komputeryzacji, który koordynowałby działania poszczególnych gmin, umożliwił wymianę doświadczeń i pozwolił na obniżenie kosztów komputeryzacji.


TOP 200