Więcej oddziałów

Amerbank przygotowuje swój system informatyczny do rozpoczęcia działalności w największych polskich miastach.

Amerbank przygotowuje swój system informatyczny do rozpoczęcia działalności w największych polskich miastach.

„Amerbank” Bank Amerykański w Polsce SA dokonał modernizacji stosowanej dotychczas aplikacji wspomagającej obsługę banku - BankMaster irlandzkiej firmy Kindle. W ubiegłym tygodniu zastąpiono starą, użytkowaną od kilku lat, wersję scentralizowanego systemu, najnowszym produktem irlandzkiej firmy. Na styczeń lub luty 1998 r. zaplanowano kolejny etap tej operacji związany z przeniesieniem BankMastera ze stosowanego obecnie systemu operacyjnego Novell na platformę unixową. Prace działu informatycznego Amerbanku są związane z planowanym na przyszły rok otwarciem pierwszych oddziałów w największych miastach Polski.

Do połowy przyszłego roku stworzona zostanie nowa struktura informatyczna, przygotowująca do rozpoczęcia działalności wielooddziałowej. Ta część prac polega m.in. na zaimplementowaniu centralnej bazy danych i procedur umożliwiających scalanie informacji otrzymywanych z każdego z oddziałów. Ponadto wdrożone zostanie oprogramowanie firmy Kindle wraz z narzędziem BranchPower, które pozwala na pracę w trybie off-line. Dzięki niemu oddział będzie mógł pracować nawet w razie awarii łączy telekomunikacyjnych (także zapasowych).

System dla oddziału ma własny serwer aplikacji i bazę danych, która jest na bieżąco weryfikowana z informacjami, znajdującymi się w centrali. „W sytuacji awaryjnej uruchamiane są natomiast tak zwane mechanizmy ochrony i protekcji, które monitorują wszystkie operacje i sprawdzają, czy nie zostają przekroczone określone wcześniej limity np. dla wypłat gotówkowych” - mówią przedstawiciele Amerbanku. Bank ten działa jak na razie jedynie w Warszawie i Poznaniu, gdzie ma swoją filię. Instytucja ta zaczynała działalność jako bank dla klientów międzynarodowych, a po wejściu na polski rynek kolejnych instytucji zagranicznych obsługuje także średnie i małe firmy krajowe.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200