Więcej m-usług dla biznesu

Komórki stają się przenośnymi komputerami, które mają służyć lepszej optymalizacji czasu pracy. Mobilny dostęp do firmowego konta pocztowego i kalendarza pozwala pracownikom na osiągnięcie oszczędności czasu rzędu kilku dni rocznie.

Komórki stają się przenośnymi komputerami, które mają służyć lepszej optymalizacji czasu pracy. Mobilny dostęp do firmowego konta pocztowego i kalendarza pozwala pracownikom na osiągnięcie oszczędności czasu rzędu kilku dni rocznie.

50 zł

to miesięczna opłata za możliwość prowadzenia rozmowy z kilkoma odbiorcami jednocześnie.

Telefon komórkowy stał się nieodzownym elementem życia codziennego - prywatnego i zawodowego. Użytkownicy telefonów oczekują od nich coraz więcej. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom producenci telefonów, operatorzy sieci GSM i niezależni dostawcy uzupełniają ofertę o nowe usługi. Mają one na celu dalsze zwiększenie funkcjonalności urządzeń wyposażonych w moduł GSM, z punktu widzenia klientów biznesowych mogą okazać się bardzo użyteczne.

Komórka w firmowej sieci

Telekomunikacja konwergentna, czyli rozwiązania łączące cyfrowe centrale telefoniczne, technologię VoIP i telefonię komórkową, przestały być domeną największych przedsiębiorstw. Obecnie każda firma - w miarę możliwości i potrzeb - może zbudować korporacyjną sieć konwergentną. Koszty jej uruchomienia z roku na rok spadają. Ofertę tego typu przedstawił na Kongresie Technologicznym Polkomtel.

Przykładowo rozwiązania Nokia Intellisync Call Connect umożliwiają integrację firmowej sieci telefonicznej opartej na centralach cyfrowych PBX z technologią GSM i Wi-Fi. Dzięki temu telefon komórkowy może stać się integralną częścią korporacyjnej sieci telekomunikacyjnej. Jeśli osoba korzystająca ze służbowej komórki będzie znajdowała się w zasięgu sieci bezprzewodowej - połączenie zostanie zrealizowane z jej wykorzystaniem za pośrednictwem centrali PBX. W innym przypadku wykonane zostanie standardowe połączenie GSM. Połączenia przychodzące na telefon stacjonarny mogą zaś być równolegle przekierowywane na telefon komórkowy. Call Connect jest częścią platformy Nokia Intellisync Mobile Suite i współpracuje wyłącznie z sieciami zbudowanymi w oparciu o systemy Alcatela i Cisco.

Podobną usługę LoVo oferuje warszawska Mobilna Telefonia Internetowa. Usługa ta również umożliwia wykonywanie połączeń VoIP z telefonu komórkowego z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej WLAN. Realizowana jest częściowo w oparciu o infrastrukturę IT firmy MTI. Każdy użytkownik LoVo otrzymuje własny, niezależny od przyznanego przez operatora GSM, numer telefoniczny. Połączenia wychodzące LoVo są wykonywane z poziomu dostarczonej aplikacji. Dodatkowo LoVo umożliwia płynną zmianę technologii połączenia podczas jego trwania oraz przełączanie źródła bezprzewodowego Internetu pomiędzy lokalnymi sieciami Wi-Fi a otwartymi sieciami 3G/UMTS. Oferta MTI kierowana jest głównie do sektora MSP.

Rozwiązania pozwalające na wykonywanie połączeń VoIP za pośrednictwem telefonów komórkowych nie tylko zwiększają wygodę pracy i pozwalają na wykorzystywanie pojedynczego numeru telefonicznego, ale przede wszystkim umożliwiają optymalizację kosztów połączeń. Obie usługi wymagają kompatybilnych telefonów komórkowych z modułem Wi-Fi.

W ofertach operatorów GSM dostępne są także usługi pozwalające na wykonywanie połączeń konferencyjnych. Według ekspertów z tego typu rozmów coraz częściej korzystają klienci biznesowi, którzy w ten sposób organizują krótkie narady. Miesięczna opłata za możliwość prowadzenia rozmowy z kilkoma odbiorcami jednocześnie to koszt rzędu 50 zł.

Zdalny monitoring

W ofertach operatorów GSM pojawiają się także liczne usługi lokalizacyjne, pozwalające na określenie położenia aktywnej karty SIM znajdującej się w telefonie. Przykładowo Polska Telefonia Cyfrowa (Era) udostępnia klientom biznesowym bezpośredni dostęp do platformy lokalizacyjnej wchodzącej w skład własnej infrastruktury GSM. Dzięki temu - za pośrednictwem wiadomości SMS lub panelu administracyjnego dostępnego przez Internet - możliwe jest szybkie ustalenie współrzędnych geograficznych karty SIM. Bezpośredni dostęp do platformy lokalizacyjnej pozwala również na tworzenie przez klientów własnych aplikacji, które mogą być zintegrowane z istniejącym środowiskiem IT. W określonych przypadkach tego typu usługi pozwalają na odnalezienie zagubionego telefonu. Są również stosowane do monitorowania lokalizacji poszczególnych pracowników lub pojazdów z terminalem GSM.

Usługi lokalizacyjne obejmują również monitorowanie firmowych pojazdów, urządzeń bądź budynków oraz tworzenie bezprzewodowych systemów telewizji przemysłowej i monitoringu wizyjnego. Usługi tego typu opierają się na transmisji wideo za pomocą sieci komórkowej. Jakość przesyłanych obrazów i ich liczba w określonej jednostce czasu zależą od rodzaju zastosowanej kamery, jak również możliwości transmisji. Najprostsze terminale GSM do monitoringu wizyjnego wykorzystują transmisję pakietową GPRS i praktycznie nie posiadają żadnych ograniczeń terytorialnych. Koszt usługi to ok. 100 zł miesięcznie.

Jedną z bardziej zaawansowanych usług pozwalającą na zbudowanie systemu zdalnego monitoringu jest Mobilna Budowa. Ta nowa usługa w sieci Plus jest oparta na technologii Canopy firmy Motorola. Wykorzystanie technologii Canopy ma umożliwić jednoczesną realizację połączeń VoIP, przekazu wideo i dostępu do Internetu. Według przedstawicieli firmy Motorola, usługa będzie mogła być wykorzystywana do zdalnego monitorowania obiektów statycznych, niezależnie od ukształtowania terenu. Możliwe będzie zestawianie łączy radiowych o wysokiej odporności na zakłócenia i zasięgu do kilku kilometrów.

Łatwiejsze zarządzanie

Zarządzanie flotą służbowych telefonów i innych urządzeń mobilnych staje się coraz ważniejszą kwestią, szczególnie dla dużych przedsiębiorstw. Kwestią tym ważniejszą, im cenniejsze informacje są przechowywane w tego typu urządzeniach. Dzięki współpracy operatorów komórkowych i dostawców sprzętu GSM na rynku pojawia się coraz więcej aplikacji umożliwiających efektywne zarządzanie firmowymi terminalami komórkowymi - grupowo lub każdym z osobna. Narzędzia takie jak Nokia Intellisync Device Management pozwalają na zdalne zarządzanie ustawieniami telefonów oraz zawartością ich pamięci. Na Kongresie Technologicznym prezentowała je NextiraOne Polska. W razie kradzieży lub zgubienia komórki dane z jej pamięci mogą być usunięte lub zablokowane. Przedstawiciele Nokii podkreślają, że ich aplikacja umożliwia zarządzanie telefonami różnych producentów.


TOP 200