Więcej klientów i transakcji

Zmiana głównego systemu informatycznego banku to poważna operacja IT, jaką można zrealizować w tej organizacji. Do takiej zmiany szykuje się Bank Gospodarstwa Krajowego.

Banki rzadko zmieniają główny system informatyczny - to wyjątkowo skomplikowane zadanie, wymagające dobrego przygotowania i bezbłędnej realizacji przeprowadzonej w wymaganym czasie. BGK przygotowuje się do tego metodologicznie, rozkładając cały ten proces na 2-3 lata, a to umożliwi optymalizację kosztów . System core prowadzi księgę główną banku, przechowuje i przetwarza informacje o kontach klientów i jest oknem na świat transakcji realizowanych przez bank. Zlecenia transakcji wykonywane przez wszystkie kanały, w tym także kanał bankowości elektronicznej czy operacje na rynkach międzynarodowych, spływają do systemu głównego, gdzie odbywają się operacje związane z tymi transakcjami. W centralnym systemie prowadzi się rachunki, nalicza odsetki, przeprowadza procesy związane z obsługą produktów dla klientów i realizacją ich zleceń.

"Obecnie w BGK działa system def2000 firmy Asseco na maszynach IBM. System ten ma pewne wymagania związane z utrzymaniem i nie do końca spełnia nasze obecne oczekiwania. Ogranicza on możliwości szybkich modyfikacji, a jest to funkcjonalność niezbędna w obecnym, bardzo dynamicznym rynku finansowym. Uwzględniając najbliższe zadania stawiane przed bankiem, mamy podstawy twierdzić, że już w niedalekiej przyszłości nie dostarczy nam oczekiwanej wydajności" - mówi Karol Pik, dyrektor ds. rozwoju systemów BGK.

Bank na usługach państwa

BGK jest szczególnym bankiem. Obsługuje niewielu klientów, nie do końca decyduje, kim oni są, ale obraca olbrzymimi środkami. Jako bank państwowy podejmuje działania związane z decyzjami Ministerstwa Finansów - przykładem może być ustawa o konsolidacji finansów publicznych państwa. Z tą decyzją wiąże się przejęcie obsługi kilkudziesięciu podmiotów w Polsce, chociaż jest to zaledwie kilkaset rachunków, niektóre z tych podmiotów potrafią obrabiać miliony transakcji miesięcznie. "Obsługa nowych podmiotów zmieni liczbę transakcji przetwarzanych w głównym systemie o rzędy wielkości. Już sama ARiMR, którą przejmiemy od 1 stycznia 2012, wykona około 5 mln transakcji rocznie, ponadto klienci, tacy jak UDT będą wymagali setek tysięcy rachunków wirtualnych. Zmiany w banku są spowodowane obsługą nowych, pojedynczych klientów, którzy będą generować wiele transakcji" - wyjaśnia Karol Pik.

System musi zapewnić bezpieczną i nieprzerwaną obsługę podmiotów zawierających miesięcznie miliony transakcji, zarówno wychodzących, jak również otrzymywanych z innych banków za pomocą KIR. Razem z przejęciem obsługi nowych klientów niezbędne będzie utworzenie produktów bankowych, z których korzystały dotąd przejmowane instytucje.

Nie wszystko do core’u

Aby proces zmiany systemu w BGK odbył się bez żadnych zastrzeżeń, prowadzona jest dokładna analiza przedwdrożeniowa. Prowadzą ją Ernst&Young, Capgemini oraz CMS Cameron McKenna, zapewniając wsparcie także od strony prawnej. Prace te dają efekty - bardzo dobrze opisane są procesy w banku, systemy i osoby, zostanie opracowana mapa docelowa aplikacji wraz z ich pokryciem przez system centralny.

Karol Pik mówi: "Realizujemy kilka projektów informatycznych w obszarach takich jak: ryzyko, kanały elektroniczne, obieg dokumentów czy rozwiązania tworzone pod konkretne zlecenia Ministerstwa Finansów. Usprawniamy nasze aplikacje i wdrażamy nowe technologie na bazie szyny ESB, nie czekając na wdrożenie systemu centralnego. Gdy pojawi się nowy system centralny, aplikacje te zostaną łatwo z nim zintegrowane".

Przygotowania do przetargu

Wynikiem pracy zespołu konsultantów będzie zestaw dokumentów do przetargu publicznego. W ubiegły piątek wysłane zostało zapytanie RFI do potencjalnych dostawców, zawierające opis oczekiwań banku odnośnie cech przyszłego systemu. Pod koniec trzeciego etapu będzie można określić obszar zainteresowania banku i go opisać. Zajmie się tym grupa firm analitycznych, wynikiem ich pracy będzie zapytanie, które najlepiej będzie opisywało oczekiwania banku, a następnie odbędzie się przetarg.

BGK z oczywistych powodów szuka systemów, które mają swoich integratorów w Polsce, chociaż nie jest to bezwzględnym wymogiem. Niezbędne będzie za to złożenie w depozycie kodu źródłowego aplikacji, umożliwiając przeprowadzenie audytu głównego systemu, a także przedstawienia API, procedur testowania i integracji, umożliwiając w przyszłości utworzenie własnych rozwiązań, opierając się na standardowych narzędziach siłami własnej wewnętrznej grupy deweloperskiej. Umożliwi to w przyszłości rozłożenie ryzyka związanego z systemem od pojedynczego dostawcy.

Jest to bank szczególny

BGK realizuje wiele procesów, które nie występują w innych bankach. Są to zagadnienia związane z Ministerstwem Finansów, finansowaniem programów rządowych, przedsiębiorstw państwowych i agend. Ze względu na specyfikę pracy BGK dla działu IT tego banku nie jest problemem na przykład przetwarzanie wsadowe końca dnia, gdyż wykonuje się szybko (mniej niż 4 godz.). Nawet z punktu widzenia dostępności bankowości elektronicznej nie ma problemów, gdyż klientami są urzędy, sądy i inne instytucje, które zazwyczaj nie pracują w sobotę po południu. Za to przetwarzanie transakcji w ciągu dnia jest wyzwaniem, gdyż zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów pewne zdarzenia muszą być wykonane do określonej godziny każdego dnia roboczego - przykładem są transakcje na rachunkach klientów objętych konsolidacją finansów publicznych państwa.


TOP 200