Więcej fuzji i przejęć w sektorze nowych technologii

Wartość fuzji i przejęć na globalnym rynku technologicznym rośnie. Już drugi kwartał z rzędu wartość ta jest wyższa niż w rekordowym I kwartale 2000 r., czyli w czasach tzw. bańki internetowej. Technologia stała się lokatą kapitału na niepewne czasy.

56,4 mld USD

osiągnęła wartość fuzji i przejęć na rynku technologii w III kwartale 2011 r., co oznacza wzrost o 8% kwartał do kwartału i 22% rok do roku.

Wartość fuzji i przejęć na rynku technologii w III kwartale 2011 r. wzrosła o 8% kwartał do kwartału i 22% rok do roku, osiągając poziom 56,4 mld USD - wynika z raportu Ernst & Young Global Technology M&A Update za okres lipiec - wrzesień 2011 br. "Rosnąca aktywność na rynku fuzji i przejęć zauważalna jest jedynie w sektorze technologicznym" - mówi Bartłomiej Smolarek, Dyrektor w dziale Doradztwa Transakcyjnego Ernst & Young.

"Analizując zachowanie inwestorów można stwierdzić, że technologia stała się lokatą kapitału na niepewne czasy. Mimo wielu podobieństw z okresem tzw. bańki internetowej, aktualna sytuacja wydaje się jednak nieco inna. Obecnie kapitał lokowany jest w firmy zajmujące się cloud computing, bezpieczeństwem informacji i tworzeniem zaawansowanych systemów IT służących porządkowaniu danych - to są usługi, na które popyt będzie jeszcze większy w miarę wzrastającej ilości danych w globalnej sieci. W czasie tzw. 'dot.com boom'u' inwestycje były bardziej ryzykowne, bo często nie wiadomo było, czy w ogóle jest rynek dla usług danej firmy technologicznej. Inwestowano w ciemno" - zauważa Bartłomiej Smolarek.

Największe transakcje w ostatnim czasie związane były z inteligentnymi technologiami mobilnymi i analityką biznesową. Dwie z nich miały wartość ponad 10 mld USD. Inne transakcje związane były z chmurami obliczeniowymi, bezpieczeństwem informacji, sieciami społecznościowymi, grami online i mobilnymi, a także IT dla opieki zdrowotnej oraz mobilnym Internetem i wideo. Wzrost wartości transakcji private equity był jedną z sił napędowych ogólnego przyrostu wartości fuzji i przejęć. Wartość transakcji PE w III kwartale br. wzrosła o 86% rok do roku, wynosząc 14,6 mld USD.

"Warto zauważyć, że największe oferty PE w tym kwartale miały miejsce w szerokim spektrum technologii przeznaczonych dla takich branż jak opieka zdrowotna, usługi finansowe i edukacja" - czytamy w raporcie. Tak jak w II kwartale 2011 roku, duże transakcje stanowiły znaczną część ogólnej wartości fuzji i przejęć w sektorze technologii. Jedenaście najwyżej wycenionych umów miało łączną wartość 40 mld USD, czyli 71% wszystkich ujawnionych w tym kwartale. Średnia wartość jednej transakcji wzrosła o 14% w stosunku do poprzedniego kwartału i 26% rok do roku , tj. do 221 mln USD. Jest to poziom najwyższy od 11 lat.

Jednym z głównych punktów fuzji i przejęć w technologii w III kwartale 2011 roku, było przetwarzanie dużych ilości danych. Jak wyjaśnia Aleksander Poniewierski, partner w Dziale Doradztwa Informatycznego w Ernst & Young, inwestycje w przetwarzanie tych danych są nam niezbędne, bo danych już nigdy nie będzie mniej, niż jest teraz. Blisko 20 transakcji w III kwartale br. należało do kategorii analityki biznesowej, w tym jedna transakcja powyżej 10 mld USD. Przewiduje się, że wartość ofert analityki biznesowej powinna również rosnąć w ostatnim kwartale tego roku.


TOP 200