Więcej do CEPiK-u

Softbank Serwis będzie kolejnym podwykonawcą Softbanku w budowie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Integrator zawał za swoją spółką zależną umowę o wartości 8,85 mln zł. Softbank Serwis zajmie się w projekcie „asystą wdrożeniową i obsługą infrastruktury systemu CEPiK”.

W budowie systemu uczestniczy także warszawski . Spółka zawarła z Softbankiem umowę w tej sprawie w ubiegłym roku. Jej wartość przekracza 35 mln zł.

Zobacz również:

Softbank ma już część projektu za sobą. Integrator dokonał już migracji danych z 16 wojewódzkich ewidencji pojazdów do centralnej bazy przygotowanej na potrzeby CEPiK-u. Wdrożono także infrastrukturę PKI.


TOP 200