Więcej bezpieczeństwa, mniej ochrony

Kraje europejskie, mające najbardziej restrykcyjny na świecie system ochrony danych osobowych, zaczynają rewidować swoje stanowisko w tej kwestii.

Kraje europejskie, mające najbardziej restrykcyjny na świecie system ochrony danych osobowych, zaczynają rewidować swoje stanowisko w tej kwestii.

To podstawowa konkluzja konferencji, która odbyła się w Warszawie. Specjaliści zajmujący się ochroną danych osobowych przyznają, że dotychczasowe rozwiązania poszły zbyt daleko w kierunku restrykcyjnej ochrony. Czas ku zmianom jest sprzyjający, aktualne wydarzenia bowiem skłaniają opinię publiczną do rezygnowania z części prywatności i pewnych zapisów. Zapewne nie pozostanie to bez wpływu na polską ustawę o ochronie danych osobowych. Ewa Kulesza, generalny inspektor ochrony danych osobowych, stwierdziła, że zakładane w polskiej ustawie kary więzienia za naruszanie jej najważniejszych zapisów w praktyce okazują się martwe. Znacznie skuteczniejsze byłoby wprowadzenie kar pieniężnych.


TOP 200