WiMAX u sołtysa

Technologia WiMAX trafia pod strzechy, i to dosłownie. W gminie Przesmyki (powiat siedlecki) uruchomiony został program E-Sołectwo. W ramach tego projektu zrealizowano radiową sieć komputerową i dostęp do Internetu oparte na technologii WiMAX i sprzęcie dostarczonym przez firmę Kapsch. Obecnie wdrażany jest system obiegu dokumentów.

Technologia WiMAX trafia pod strzechy, i to dosłownie. W gminie Przesmyki (powiat siedlecki) uruchomiony został program E-Sołectwo. W ramach tego projektu zrealizowano radiową sieć komputerową i dostęp do Internetu oparte na technologii WiMAX i sprzęcie dostarczonym przez firmę Kapsch. Obecnie wdrażany jest system obiegu dokumentów.

W Przesmykach zostały zainstalowane dwie mikrostacje WiMAX w częstotliwości 3,5 GHz. Zapewniają one dystrybucję sygnału do czterech sektorów. Została też zapewniona infrastruktura dla sześciu lokalizacji samorządu terytorialnego i podmiotów zależnych, m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Pożarnej, placówek oświatowych. Stworzono także instalacje odbiorcze w 23 sołectwach należących do gminy (promień ok. 10 km). Pomiędzy sołectwami zapewniono łącza umożliwiające realizację telefonii VoIP, zaś w Urzędzie Gminy Przesmyki zamontowano wyposażony w ekran dotykowy Infomat, który pozwala mieszkańcom gminy uzyskać dostępu do Internetu. Wkrótce mieszkańcom gminy Przesmyki zostanie zapewniony dostęp do Internetu w technologii Wi-Fi i telefonia VoIP.

Dzięki nowemu wdrożeniu gmina ma możliwość realizowania bezpłatnych połączeń pomiędzy podmiotami, wymieniania informacji w formie elektronicznej oraz współdzielenia zasobów i aplikacji. Projekt trwał 4 tygodnie. Jego koszt to ok. 577 tys. zł, w połowie sfinansowany ze środków unijnych.


TOP 200